BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strumińska-Kutra Marta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Woźniczko Magdalena (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Empiryczne wymiary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - perspektywa instytucjonalna
The Empirical Dimensions of CSR - an Institutional Perspective
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 2 (28), s. 71-89, rys., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Analiza instytucjonalna, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Studium przypadku, Badanie jakościowe, Badania porównawcze
Institutional analysis, Corporate Social Responsibility (CSR), Case study, Qualitative research, Comparative examination
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Finlandia, Polska
Finland, Poland
Abstrakt
Głównym obiektem rozważań zaprezentowanych w artykule są badania porównawcze nad społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw oparte na twierdzeniach pochodzących z teorii instytucjonalnych. Autorki prezentują możliwości analiz, które niesie ze sobą przyjęcie tej perspektywy teoretycznej. Rozpoczynają od przeglądu badań korzystających z tej teorii, a następnie prezentują własne badania, których przedmiotem są instytucjonalne i społeczne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. Badaniom towarzyszy założenie, że społeczna odpowiedzialność jest definiowana lokalnie, w zależności od kontekstu instytucjonalno-społecznego. Przedmiotem zainteresowania jest więc proces, w którym ustalane są obowiązki firmy względem społeczeństwa oraz zrekonstruowanie definicji odpowiedzialności używanych przez aktorów życia społecznego. Postępowanie empiryczne prowadzone jest według strategii case study, z użyciem jakościowych metod badawczych. Na przykładzie prowadzonych przez jedną z autorek badań, porównujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa należącego do tego samego koncernu w Finlandii i w Polsce, ilustruje się charakter uzyskanych danych oraz zalety zastosowania podejścia jakościowego do badania zjawiska społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The focus of the article has been put on comparative institutional studies on corporate social responsibility, based on statements derived from institutional theories. The authors present various possibilities for analysis that come with the adoption of this theoretical perspective. Starting with an overview of research based on the theory, they proceed with presenting their own research, focused on institutional and social conditioning of CSR in Poland. The research is based on the assumption that CSR is defined locally, depending on the institutional and social contexts. The emphasis is put on the process that shapes the enterprise's duties towards the society, and on the reconstruction of definitions of responsibility used by social actors. The empirical methodology is based on the case study strategy, with qualitative methods also having been implemented in the research. The results and merits of adopting a qualitative approach to CSR are illustrated on an example from the research by one of the authors - a study of two firms owned by the same corporation, but functioning in different institutional contexts (Finnish and Polish). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguilera, R. i C. Williams. 2008. Corporate Social Responsibility in a Comparative Perspective, w: Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J. i D. Siegel (red.) The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press.
 2. Aman, A., Jr. 2001. Privatization and the democracy problem in globalization: Making markets more accountable through administrative law. Fordham Urban Law Journal, nr 28, s. 1477-1506.
 3. Blumer, H. 1954, What is wrong with social theory. American Sociological Review, nr 19, s. 3-10.
 4. Brown, T.J. і P.A. Dacin. 1997. The company and the product: Corporate associations and consumer product responses. Journal of Marketing, nr 61, s. 68-84.
 5. Campbell, J.L. 2007. Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, nr 3 (32), s. 946-967.
 6. Czakon, W. 2006. Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, nr 9, s. 9-13.
 7. Diamond, S.F. 2003. The "race to the bottom" returns: China's challenge to the international labor movement. U С Davis Journal of International Law and Policy, nr 10, s. 39-74.
 8. DiMaggio, P i W. Powell. 2006. Nowe spojrzenie na ,żelazną klatkę": instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, w: Jasińska-Kania, A. i in. (red.) Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar.
 9. Doh, J.P. i T.R. Guay. 2006. Corporate social responsibility, public policy, and NGO activism in Europe and the United States: An institutional-stakeholder perspective. Journal of Management Studies, s. 47-73.
 10. Eisenhardt, K.M. 1989. Building Theory from Case Study Research. Academy of Management Review, nr 4 (14), s. 532-550.
 11. Fukukawa, K. i J. Moon. 2004. A Japanese model of corporate social responsibility? A study of website reporting. Journal of Corporate Citizenship, nr 16, s. 45-60.
 12. Hammerslay, M і P. Atkinson. 2000. Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i Ska.
 13. Konecki, K. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Lewicka-Strzałecka, A. 2006. Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Warszawa: IFiS PAN.
 15. Maignan, I. 2001. Consumers' perception of corporate social responsibilities: A cross- cultural comparison. Journal of Business Ethics, nr 30, s. 57-72.
 16. Maison, D. 2001. Zogniskowany wywiad grupowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Margolis, J.D. i J.P. Walsch. 2003. Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. Administrative Science Quarterly, nr 48, s. 268-305.
 18. Matten, D. i J. Moon. 2004. "Implicit" and "explicit" CSR: A conceptual framework for understanding CSR in Europe, w: Habisch, A., Jonker, J., Wegner M. i R. Schmidpeter (red.) CSR across Europe, s. 335-356. Berlin: Springer-Verlag.
 19. Meek, G., Roberts, C. i S. Gray. 1995. Factors influencing voluntary annual report disclosures by U.S., U.K. and continental European multinational corporations. Journal of International Business Studies, nr 26, s. 555-573.
 20. Morawski, W. 1999. Zmiana instytucjonalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. North, D.C. 1994. Economic Performance Through Time. The American Economic Review, June.
 22. Silvermann, D. 2007. Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Spławski, M. i A. Zybertowicz. 2005. Dialog społeczny jako ciało obce w tkance polskiego życia społecznego. Analiza wstępna, w: Zalewski, D. (red.) Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, Warszawa: IPiSS.
 24. Staniszkis, J. 1994. Dylematy okresu przejściowego. Przypadek Polski, w: Morawski, W. (red.) Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, Warszawa: PWN.
 25. The Economist. 2008. Special Report. Corporate Social Responsibility, January.
 26. Vitell, S.J. i J.G. Paolillo, 2004. A cross-cultural study of the antecedents of the perceived role of ethics and social responsibility. Business Ethics, nr 2-3 (13), s. 185-199.
 27. Yin, R. 2003. Case Study Research. Design and Methods, Thousand Oaks: Sage Publications.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu