BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kietliński Krzysztof (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Korupcja jako naruszenie sprawiedliwości społeczno-gospodarczej oraz zagrożenie dla moralnych podstaw społeczeństwa
Corruption as a Violation of Socioeconomic Justice and a Threat to the Society's Moral Foundations
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 2 (28), s. 139-147, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Korupcja, Przeciwdziałanie korupcji, Moralność, Sprawiedliwość społeczna, Dobre rządzenie
Corruption, Corruption fighting, Morality, Social justice, Good governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachowania korupcyjne najczęściej dotyczą pracowników instytucji rządowych, społecznych i ekonomicznych, którzy przyjmują korzyści w zamian za podjęcie działań naruszających prawo. Korupcja zagraża prawu, porządkowi, demokracji, a także prawom człowieka i kłóci się z ideami dobrego rządzenia, prawości i sprawiedliwości społecznej. W ten sposób może spowolnić rozwój gospodarczy i zagrozić stabilności instytucji demokratycznych, a także zachwiać moralnymi podstawami społeczności. Korupcja rozprzestrzenia się w społeczeństwie szybko wtedy, gdy w instytucjach rządowych i społecznych nie przestrzega się prawa oraz gdy normy życia gospodarczego i społecznego są naruszane (prawość, sprawiedliwość, wiarygodność, zaufanie itd.). Środki mające na celu przeciwdziałanie korupcji obejmują nie tylko zmiany w porządku prawnym, ale nade wszystko przyjęcie odpowiedniej postawy moralnej przez członków danej społeczności.(abstrakt oryginalny)

Corruptive behavior most often concerns the employees of government, social and economic institutions, who accept or solicit benefits in exchange for performing an official action that breaches the law. Corruption threatens law and order, democracy as well as human rights, and interferes with good governance, integrity and social justice. Thus it may also slow down economic development and threaten the stability of democratic institutions as well as the society's moral foundations. Corruption spreads rapidly across the society when the law is not observed in government and public institutions, and when social and economic life's moral norms are breached, such as: integrity, justice, accountability, trust or the common good. Measures aimed at counteracting corruption involve not only changes in the legal order of a country, but most of all the adoption of the right moral attitude by the members of the society. This means an attitude of social accountability, because the path leading to a sound state leads through a moral renewal of its citizens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barlik, E. 1999. Korupcja w środowisku biznesu. Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu, nr 41, s. 2-9.
 2. Becker, G.S. 2006. Ekonomia życia, Gliwice: Helion.
 3. Cnota i struktury. Z prof. Anielą Dylus, etykiem z Akademii Teologii Katolickiej, rozmawia Tomasz Wiścicki. 1998. Więź, nr 9, s. 46-52.
 4. Doroszewski, W. (red.) 1961. Słownik Języka Polskiego, Warszawa: PWN.
 5. Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 88 poz. 553 - Kodeks karny.
 6. Gesteland, R.R. 2000. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. http://www.antykorupcja.gov.pl
 8. http://www.cauxroundtable.org/caux-polish.htm
 9. http://www.exporter.pl/bazy/lnfo
 10. http://www.transparency.org
 11. Hume, D. 1975. Badania dotyczące zasad moralności, Warszawa: PWN.
 12. Jackson, J. 1999. Biznes i moralność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus.
 14. Katechizm Kościoła katolickiego. 1994, Poznań: Pallottinum.
 15. Kompendium nauki społecznej Kościoła. 2005, Kielce: Jedność.
 16. Korupcja - czwarty sektor życia społecznego? 1998. Więź, nr 9, s. 26-37.
 17. Kumaniecki, K. (red.), 1981. Słownik Łacińsko-Polski, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 18. Lęcznar, M. 2007. Funkcjonowanie instytucji a wzrost gospodarczy - wybrane aspekty, w: Woźniak, M.G. (red.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 10, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 19. Mity sumeryjskie. Antologia literatury mezopotamskiej. 2000, Warszawa: Agade.
 20. Nalewajko, E. 1998. Czy w Polsce jest przyzwolenie na korupcję? Więź, nr 9, s. 38-45.
 21. Nowakowski, K. 2006. Korupcja a instytucje w gospodarce, w: Polszakiewicz, В. i J. Boehlke (red.) Ład instytucjonalny w gospodarce, s. 137-159. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 22. Podolski, A. 1998. Diabelska alternatywa - korupcja jako element systemu władzy w Rosji. Więź, nr 9, s. 69-82.
 23. Rzepnikowska, M. (red.) 2006. Nadużycia gospodarcze w firmach - wyniki sondażu 2006, Warszawa: Wydawnictwo Deloitte Touche Tohmatsu.
 24. Sternberg, E. 1998. Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Stiglitz, J. 2007. Wizja sprawiedliwej globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 26. Tokarski, J. (red.) 1980. Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa: PWN.
 27. Wojciechowski, W. 2008. Moralna wyższość wolnej gospodarki Etyka chrześcijańska a ekonomia, Warszawa.
 28. Żemigała, M. 2007. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu