BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durniat Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach
Preventing and Dealing with Mobbing in Polish Organizations
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 213-222, tab., bibliogr. 23 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Mobbing, Ochrona pracownika, Kodeks pracy, Wyniki badań, Prewencja
Mobbing, Worker protection, Labour Code, Research results, Prevention
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce mobbingu w polskich organizacjach, w szczególności diagnozie organizacyjnych mechanizmów prewencji i radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy. Zaprezentowane problemy i rozważania wyrastają z naukowych zainteresowań oraz wsparte są wynikami badań własnych (analizy jakościowe i ilościowe) autorki, która od ponad siedmiu lat para się problematyką mobbingu w polskich organizacjach. Szczegółowe wnioski i rozważania będące kanwą niniejszego artykułu wypływają z teoretycznej analizy problemu oraz wyników badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w 2010 r. na heterogenicznej próbie pracowników wrocławskich organizacji (N = 260). Celem zrealizowanego przez autorkę projektu badawczego było dokonanie diagnozy stanu i oceny skuteczności organizacyjnych mechanizmów prewencji i przeciwdziałania mobbingowi w organizacji w obliczu postanowień polskiego Kodeksu pracy. (abstrakt oryginalny)

The paper is focused on the problem of dealing with mobbing/bullying in the Polish working environment, in view of the Polish Labour Code and the Anti-Mobbing Act. The analysis and conclusions are based on the findings from the author's own research (2010, N=260), devoted to diagnosing organizational mobbing prevention mechanisms. The research was conducted on a heterogeneous sample of Polish employees working in various organizations in Wrocław. The study was realized with the use of the SDM Questionnaire, which is a validated Polish tool for mobbing diagnosing. The SDM Questionnaire consists of 2 scales: a scale of mobbing behaviours (43 items) and a scale of victims feelings and interpretations (21 items). The scale of mobbing behaviours (a result of factor analysis) is built from three subscales with α Cronbacha of 0.927, 0.932 and 0.803. In the study described the SDM Questionnaire was accompanied by the OMPiRM Questionnaire, consisting of 16 noyes type questions concerning organisational mobbing prevention mechanisms and interventions practices. The results of the study demonstrate a low level of organisational anti-mobbing mechanisms and practices. Based on her findings the author discusses the limitations and obstacles of the Polish anti-mobbing act's execution and she points out to the need of collaborative work of researchers and practitioners for a better understanding of how to deal effectively with mobbing in organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., (2004), Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 2. Delikowska K., (2003), Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy, publikacja Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, "Społecznik" nr 7.
 3. Durniat K., Kulczycka A., (2004), Metodologiczne problemy badania mobbingu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomiczne" nr 1032.
 4. Durniat K., (2006a), The Supra-Cultural Dimension of Mobbing as Psychopathology of Conteporary Society, [w:] J. Mesjasz, A. Czapiga (red.), Psychopatologies of Modern Society, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 5. Durniat K., (2006b), Mobbing jako patologia społeczna, [w:] J. Klebaniuk (red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 6. Durniat K., Kulczycka A., (2006c), Operacjonalizacja mobbingu w kontekście badań międzykulturowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej" nr 1132.
 7. Durniat K., (2008a), Społeczno-organizacyjne uwarunkowania mobbingu - niepublikowana praca doktorska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 8. Durniat K., (2008b), Mobbing jako przejaw deficytów kompetencyjnych współczesnej organizacji, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 9. Durniat K., (2009a), Mobbing jako patologia organizacji i zarządzania - doniesienia z badań własnych, [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 10. Durniat K., (2010a), Prospołeczne mechanizmy zarządzania organizacją jako bufor zachowań mobbingowych, "Współczesne Zarządzanie" nr 1.
 11. Durniat K., (2010b), Mobbing i jego konsekwencje jako szczególny rodzaj kryzysu zawodowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. 10, z. 11.
 12. Durniat K., (2010d), Mobbing as Psychopathology and Pathology of Organization, [w:] "Polish Journal of Applied Psychology" vol. 8, no. 2.
 13. Durniat K., (2010f), Diagnosing and Counteracting Mobbing in Organizations, [w:] D. Lewicka (red.), Organization management: Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, AGH University of Science and Technology Press, Kraków.
 14. Durniat K., (2010g), Organizational Culture's Mechanism of Social Exclusion in the Process of Workplace Bullying, [w:] E. Panka, A. Kwiatkowska (red.), Proceedings of the 6th European Conference on Management, Leadership and Governance, The College of Management "Edukacja" and the Professional Development Center Edukacja Wroclaw, and Academic Publishing Limited, Reading, UK.
 15. Durniat K., (2011a), Mobbing jako zagrożenie dla tożsamości i integralności jednostki - z perspektywy pracy i rodziny, [w:] L. Golińska, E. Bielawska-Bartowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Durniat K., (2011b), Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obniżającego efektywność wykonania pracy zawodowej, [w:] T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.), Obciążenia psychiczne pracą - nowe wyzwania dla ergonomii. Komitet ergonomii PAN, Kraków.
 17. Leymann H., (1990), Mobbing and Psychological Terror at Workplace, "Violence and Victims" vol. 5, no. 2.
 18. Leymann H., (1996), The Content and Development of Mobbing at Work, "European Journal of Work and Organizational Psychology" no. 5 (2).
 19. Vartia M., (1996), The Sources of Bullying - Psychological Work Environment and Organizational Climat, "European Journal of Work and Organizational Psychology" no. 5 (2).
 20. Zapf D., Knorz C., Kulla M., (1996), On the Relationship between Mobbing Factors and Job Content, Social Work Environment and Health Outcomes, "European Journal of Work and Organizational Psychology" no. 5 (2).
 21. Ger E., (2004), Mobbing. Nowe pojęcie czy nowe zjawisko? Z pogranicza psychologii klinicznej oraz psychologii pracy, [online], http://www.lgrant.com/Mobbing-wnioski, [18.01.2012].
 22. Klimek-Michno K., (2010), Mobbing trudny do udowodnienia, [online], http://www.dziennik.krakow.pl/pl/magazyny/kariera/1006462-mobbing-trudny-do-udowodnienia.html, [20.01.2012].
 23. Rakowska-Boroń I., (2009), Trudno udowodnić przełożonemu mobbing, [online], http://www.kariera.pl/czytaj/1050/trudno-udowodnic-przelozonemu-mobbing/, [20.01.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu