BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulce Halina (Poznan School of Logistics), Śliwczyński Bogusław (Instytut Logistyki i Magazynowania GS1, Poznań, Polska)
Tytuł
Rola controllingu operacyjnego w zarządzaniu sprzedażą
The Significance of Operation's Controlling in Sales Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 924-932, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Controlling operacyjny, Zarządzanie sprzedażą, Efektywność, Sprzedaż, Analiza wskaźnikowa
Operative controlling, Sale management, Effectiveness, Sale, Ratio analysis
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Systemowe podejście controllingu do wspomagania zarządzania sprzedażą i procesami jej obsługi w łańcuchu dostaw, wynika z potrzeby kompleksowego badania wyników ekonomicznych i operacyjnych sprzedaży oraz kształtowania jej czynników zarządzania - produktów, procesów i zasobów - determinujących osiągany wynik. System controllingu pozwala przełożyć kluczowe wyniki przedsiębiorstwa - przychody, koszty, rentowność i rotację aktywów oraz zwrot z aktywów i zainwestowanego kapitału - na zarządzanie procesami sprzedaży i obsługi klienta oraz wartością produktu na rynku

A comprehensive approach towards controlling used to support sales management results from the need of a complex research of economic and operational effects of product sale and the shaping of operational management factors of enterprise - products, processes and assets - determining achieved results. The controlling system allows transforming key performance indicators of enterprise - incomes, costs, profitability and rotation of assets as well as return on investment and return on assets - on sales process and customer service management as well as product value management(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Mruk, B. Pilarczyk B., H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 15.
 2. M. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010, s. 12.
 3. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008, s. 132
 4. H. Steimann, G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem: koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992, s. 106.
 5. W. Szczepankiewicz, Obsługa logistyczna sektora handlu. Uwarunkowania i mierniki zmian, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków 2002, s. 134.
 6. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007, s. 145.
 7. W. Gabrusewicz, M. Hamrol, E. Kurtys, H. Sobolewski, Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998. s 16.
 8. R. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 109
 9. J. Daly, Pricing for Profitability: Activity-Based Pricing for Competitive Advantage, John Wiley & Sons, New York. 2002, s. 49.
 10. B. Śliwczyński, The Reference Model Of Supply Chain Operational Controlling in Value Management, LogForum, 2010, Vol. 6, Issue 1, s. 11-27.
 11. M. Rother, J. Shook, Learning to See - Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda, One Cambridge Center, Cambridge 2008, s. 16.
 12. R. Matwiejczuk, Logistics Potentials in Business Competitive Advantage Creation. LogForum 2013, Vol. 9, Issue 4, 265-275.
 13. M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003, s. 279
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu