BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymkowiak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
E-kastomizacja produktów - wykorzystanie narzędzi online w e-commerce
Products E-customization - Online Tools in E-commerce
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 933-938, rys., tab.
Słowa kluczowe
Personalizacja, Marketing internetowy, Handel elektroniczny
Personalization, e-marketing, e-commerce
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Autor w niniejszym artykule dokonał identyfikacji różnych typów kastomizacji oraz przeprowadził analizę możliwości wykorzystania narzędzi online w procesie kastomizacji w e-commerce. Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano analizy porównawczej kastomizacji i personalizacji, uwzględniając różne elementy marketingu-mix w Internecie oraz zastosowano analizę opisową. Autor skupił się na możliwości kształtowania produktów przez klientów w sklepach internetowych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. W oparciu o scharakteryzowane typy kastomizacji przeanalizowano trzy przykłady stosowanych internetowych kreatorów wizualnych produktów, wskazując na możliwości adaptacyjne różnych rozwiązań w e-commerce(abstrakt oryginalny)

The author in this article has identified different types of customization and analyzed the possibility of using online tools in the process of customization in e-commerce. For the purposes of this article, the author made a comparative analysis of customization and personalization, taking into account the different elements of the marketing-mix on the Internet and he applied descriptive analysis. The author focused on the possibility of formation of products by customers in online stores, depending on their individual needs. On the basis of characterized types of customization, he examined three examples of applied visual web wizards, pointing to the adaptability of different solutions in e-commerce.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Radder i L. Louw, Mass customization and mass production. ―The TQM Magazine‖ 1999, Vol. 11, No. 1, s. 35-40.
 2. A. Acquisti i H. Varian, Conditioning Prices on Purchase History, ―Marketing Science‖ 2005, Vol. 24, No. 3, s. 367-381
 3. Y. Liu, Z. Zhang, Z The Benefits of Personalized Pricing in a Channel, ―Marketing Science‖ 2006, Vol. 25 No. 1, s. 97-105.
 4. T. White, D. Zahay, H. Thorbjørnsen i S. Shavitt, Getting too personal: Reactance to highly personalized email solicitations, ―Marketing Letters‖ 2008, Vol. 19, No 1, s. 39-50.
 5. N. Arora, X. Dreze, A. Ghose, J. Hess, R. Iyengar, B. Jing, Y. Joshi, V. Kumar, N. Lurie, S. Neslin, S. Sajeesh, M. Su, J. Thomas, Z. Zhang, Putting one-to-one marketing to work: Personalization, customization, and choice. ―Marketing Letters‖ 2008, Vol. 19 No 3/4, s. 305-321
 6. A. Toffler, Future shock, Bantam Books, New York 1970.
 7. P. Urlich, L. Anderson-Connell, W. Wu, Consumer co-design of apparel for mass customization, ―Journal of Fashion Marketing and Management‖ 2003, Vol. 7, No. 4, s. 398-412.
 8. M. Tseng I J. Jiao, Concurrent design for mass customization, ―Business Process Management Journal‖ 1998, Vol. 4, No. 1, s. 10-24.
 9. P. Jiang, Segment-based mass customization: an exploration of a new conceptual marketing framework, ―Internet Research‖ 2000, Vol. 10, No. 3, s. 215-226
 10. A. Ansari i C. Mela. E-Customization, ‖Journal of Marketing Research‖ 2003, Vol. 40, No. 2, s. 131-145.
 11. R. Dewan,, B. Jing, A. Seidmann, Adoption of Internet-Based Product Customization and Pricing, ―Journal of Management Information Systems‖ 2000, Vol. 17, No. 2, s. 9-28.
 12. 14B. Leavy, Collaborative innovation as the new imperative - design thinking, value co-creation and the power of ,,pull'', ―Strategy & Leadership‖ 2012, Vol. 40, No. 4, s. 25-34
 13. 16M. Senanayake, T. Little, Mass customization: points and extent of apparel customization, ―Journal of Fashion Marketing and Management‖ 2009, Vol. 1, No. 2, s. 282-299.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu