BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowski Mariusz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Sklepy internetowe i stacjonarne a kategorie produktowe - wyniki badań preferencji konsumentów
Online and Offline Stores Versus Product Category - Results of the Research of Consumer Preferences
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 939-945, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Sklepy internetowe, Handel detaliczny, Hipermarkety, Supermarkety, Sklepy dyskontowe, Handel elektroniczny, Konsument, Preferencje konsumenta
Internet shopping, Retail trade, Hypermarkets, Supermarkets, Discount trade, e-commerce, Consumer, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Dane dotyczące handlu detalicznego w Polsce pokazują, że sprzedaż przez sklepy stacjonarne obejmuje około 94% ogólnych obrotów, zaś sprzedaż przez Internet zbliża się do 5%, zwiększając tym samym udział, który w 1999 r. wynosił 0,1%. Sklepy internetowe dostarczają konsumentom głównie użyteczności miejsca i czasu i pod tym względem zdają się przeważać nad sklepami stacjonarnymi, ustępując im zarazem pod względem użyteczności posiadania i udogodnień związanych z reklamacjami. Przeprowadzone badanie własne pokazuje, że konsumenci dokonując zakupu takich produktów, jak telewizor czy książki zdecydowanie preferują stacjonarne sklepy specjalistyczne (sklepy RTV i księgarnie). Sklepy internetowe są także wybierane, ale wyraźnie rzadziej. Ważnym wynikiem badania jest stwierdzenie, że istnieje grupa konsumentów "Internetowych‖, preferujących zakupy w Internecie niezależnie od kategorii produktowej. Są to w większości mężczyźni, osoby młode z wykształceniem wyższym i średnim, zamieszkujące duże miasta od 200-500 tys. mieszkańców. Pomimo dynamicznego rozwoju sprzedaży internetowej, konsumenci "Internetowi‖ nie odrzucają zakupów w sklepach stacjonarnych (głównie specjalistycznych), a wręcz preferują je na równi ze sklepami internetowymi(abstrakt oryginalny)

Retail trade data in Poland shows that bricks-and-mortar (offline) stores generate approximately 94% of total turnover, while internet sales approach 5% (their share was 0.1% in 1999). Online stores provide consumers mainly with utility of place and time and in this respect they seem to outweigh offline stores, which provide more of the ownership utility and better facilitation of complaints. The research shows that consumers purchasing goods such as television sets or books most definitely prefer specialist stores (e.g. electronics stores and bookstores). Online stores are also highly preferred but still considerably less than offline specialist ones. An important result of the research is the discovery of ―internet‖ consumers who prefer online shopping regardless the product category. They are mostly young men with secondary and higher education, residing in cities of 200-500,000 inhabitants. It is also interesting that they do not reject shopping in specialist stores, they actually prefer them on par with online stores(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. G.J. Best, Market-Based Management. Strategies for Growing Customer Value and Profitability, 2-nd edition, Prentice-Hall, New Jersey 2000, s. 204-205
  2. U-J. Yu, L. S. Niehm, D. W. Russell, Exploring Perceived Channel Price, Quality, and Value as Antecedents of Channel Choice and Usage in Multichannel Shopping, "Journal of Marketing Channels‖ 2011, Vol. 18, s. 79-102.
  3. O.C. Ferrel, M.D. Hartline, Marketing Strategy. Text and Cases, 6-th ed., South-Western Cengage Learning, Mason 2011, s. 12-14.
  4. H. Szulce, J. Chwałek, W. Ciechomski, Ekonomika handlu, część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008, s. 22-23.
  5. S. Chudy, M. Pietraszewski, Ekonomika handlu, część 1, Wydawnictwo eMPi, Poznań 2009, s. 49-54.
  6. M. Sławińska (red.), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 262-264
  7. S. Mottner, S. Thelen, K. Karande, A Typology of Internet Retailing: An Exploratory Study, "Journal of Marketing Channels‖ 2001, Vol. 10(1), s. 3-23.
  8. M.Trojanowski, Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu