BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Grażyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej w segmencie młodych konsumentów
Use of the Internet in Marketing Communication in the Segment of Young Consumer
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 961-967
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Konsument, Internet, Multimedia, Postęp technologiczny
Marketing communication, Consumer, Internet, Multimedia, Technological progress
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Postęp technologiczny oraz rozwój społeczno-gospodarczy wpływają istotnie na rozszerzenie i doskonalenie sposobów i narzędzi komunikacji przedsiębiorstw z odbiorcami. Szczególnie szerokie możliwości stwarza Internet, będący zarówno medium komunikacyjnym, jak i przestrzenią do kreowania coraz bardziej nowoczesnych i efektywnych działań marketingowych. Niniejszy artykuł poświęcono wykorzystaniu Internetu w komunikacji marketingowej z młodymi konsumentami. Wskazano m.in., iż wirtualna przestrzeń jest wykorzystywana w przedsiębiorstwach powszechnie, jako dodatkowy kanał komunikacyjny, jednak zakres stosowanych narzędzi e-marketingowych jest stosunkowo wąski i raczej tradycyjny, co przyczynia się do tego, iż potencjał Sieci nie jest w pełni wykorzystany. Młody konsument jest wymagający w stosunku do przekazów internetowych, od których oczekuję atrakcyjności, umiarkowanej częstotliwości, inspirującej formy i wysokiej jakości zarówno w stosunku do obrazu, dźwięku jak i treści.(abstrakt oryginalny)

Technological progress and socio-economic development significantly affect the extension and improvement of the methods and tools of communication companies with customers. Especially wide opportunities are created by the Internet, which is both a communication medium and the space to create more and more modern and efficient marketing activities. This article was devoted to the use of the Internet in marketing communications with young consumers. It was showed, inter alia that virtual space is commonly used in enterprises, as an additional communication channel, but the range of the tools used in email marketing is relatively narrow and rather traditional, which contributes to the fact that the potential of the network is not fully utilized. The young consumer is demanding in relation to marketing transfers and he expects attractive, moderate frequency, inspiring forms and high quality both in relation to video, audio and content.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Kotler, K. Keller, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012, s. 24.
 2. J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 60.
 3. S. Kuczamer - Kłopotowska, Rozwój narzędzi komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ZN 135 - Komunikacja Rynkowa. Ewolucja. Wyzwania. Szanse, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010, s. 127-135.
 4. D. Hoffman, T. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, "Journal of Marketing‖ 1996, Vol. 60, No 3, s. 50 - 68.
 5. J. Wiktor, Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, "Świat Marketingu‖, czasopismo internetowe, listopad 2001
 6. G. Adamczyk, Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom 9 (IX), z. 3, 2007, s. 7-11. 1
 7. A. Drab-Kurowska, Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie. Zeszyty naukowe SCENO, nr 2, 2006, s. 197-210
 8. G. Adamczyk i M. Raniś , Marketing w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, WSHiG w Poznaniu, 2012
 9. M. Budzanowska-Drzewiecka., A. Lipińska. Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w opinii menedżerów, Kwartalnik Internetowy "Komunikacja Społeczna‖ 2012, nr 4, s. 12-24
 10. G. Adamczyk.: Specyfika komunikacji marketingowej na rynku młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ZN 135 - Komunikacja Rynkowa. Ewolucja. Wyzwania. Szanse, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010, s. 215-226
 11. P. Pourbaix, Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ZN 135 - Komunikacja Rynkowa. Ewolucja. Wyzwania. Szanse. Wydawnictwo UEP, Poznań 2010, s. 255-264.
 12. G. Adamczyk i H. Kopeć, Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej w segmencie młodych konsumentów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu