BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzel Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wiedza i umiejętności w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych
Knowledge and Skills in the Process of Internationalization of Polish Companies - Foreign Investors
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 232-242, rys., bibliogr. 15 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Transfer wiedzy, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Konkurencyjność międzynarodowa, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Wyniki badań
Knowledge, Knowledge management, Knowledge transfer, Enterprise internationalization, International competitiveness, Direct investments, Foreign investment, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiedza to jeden z najważniejszych zasobów współczesnych przedsiębiorstw, który podobnie jak inne zasoby musi być odpowiednio zarządzany, aby mógł przełożyć się na sukces i wzrost wartości przedsiębiorstwa. W artykule zwraca się uwagę w szczególności na kwestię udostępniania i transferu korporacyjnych zasobów wiedzy i umiejętności w takim miejscu i w taki sposób, aby pomogły polskim przedsiębiorstwom - inwestorom zagranicznym rekompensować koszty związane z rozpoczęciem działalności na nowych nieznanych rynkach. Na podstawie wyników projektu badawczego - zrealizowanego przez zespół Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu - podjęto próbę rozpoznania: możliwości transferu i wykorzystania wiedzy i umiejętności przedsiębiorstwa macierzystego w Polsce w filiach zagranicznych, znaczenia transferowanych zasobów dla budowania przewagi konkurencyjnej, a także pozyskiwania nowych zasobów wiedzy i umiejętności z tytułu prowadzenia działalności w zagranicznych lokalizacjach. (abstrakt oryginalny)

Knowledge is one of the most important resources of contemporary companies. And similarly to other resources it needs to be properly managed to provide business success and bring a company's value growth. In the paper, we focus on knowledge and skills transfer and its accessibility within an organization. The key point is to make knowledge and skills available in a place and at the moment they could compensate Polish companies - foreign investors for costs of starting a business in a new unknown environment. In particular, we made an attempt to identify transfer possibilities of knowledge and skills of a parent company in Poland to their foreign affiliates. Then the role of that transfer was discussed in the context of gaining competitive advantage. Finally, we considered an issue of new sources of knowledge and skills acquisition which can appear as a result of business internationalization. The paper presents results from the Polish Ministry of Science and Higher Education research project entitled "Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness" conducted by a team from the Nicolaus Copernicus University of Torun, Poland in the years 2006-2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak J.J., (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 2. Edvinsson L., Malone M.S., (1997), Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding its Hidden Brainpower, HarperCollins Publishers, New York.
 3. Gladstone B., (2004), Zarządzanie wiedzą. Knowledge Management, Wydawnictwo "Petit", Warszawa.
 4. Goh S.C., (2002), Managing Effective Knowledge Transfer: An Integrative Framework and Some Practice Implications, "Journal of Knowledge Management" vol. 6, no. 1.
 5. Jindra B., (2006), Empirical Studies: Approaches, Methodological Problems and Findings, [w:] J. Stephan (red.), Technology Transfer via Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. Theory, Method of Research and Empirical Evidence, Palgrave Macmillan, New York.
 6. Jones G., (2005), Multinationals and Capitalism. From the Nineteenth to the Twenty-first Century, Oxford University Press, New York.
 7. Kalińska M., (2005), Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach polskich i korporacjach międzynarodowych - badania porównawcze, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 8. Karaszewski R., (2005), Zarządzanie wiedzą w świetle doświadczeń największych korporacji świata, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 9. Karaszewski R., (2006), Zarządzanie wiedzą - stan w przedsiębiorstwach działających w Polsce na tle osiągnięć największych korporacji świata, [w:] M.J. Stankiewicz, Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 10. Karaszewski W., (2008), Charakterystyka przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu polskich podmiotów - inwestorów zagranicznych, [w:] Bezpośrednie inwestycje polskich przedsiębiorstw, opracowanie zbiorowe pod kierunkiem W. Karaszewskiego, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 11. Karaszewski W., Sudoł S., (1997), Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 12. Koźmiński A.K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kuzel M., (2007), Stan i praktyka zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach w Polsce, [w:] J. Bieliński, M. Czerwińska (red.), Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 14. Szałucka M., (2008), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskich inwestorów, [w:] Bezpośrednie inwestycje polskich przedsiębiorstw, opracowanie zbiorowe pod kierunkiem W. Karaszewskiego, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 15. Umiński S., (2002), Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu