BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobosiewicz Zbigniew (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Polskie fundusze emerytalne
Polish Pension Schemes
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2013, nr 1 (40), s. 92-113, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, System emerytalny
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Pension schemes
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł przedstawia działalność polskich funduszy emerytalnych. Największe znaczenie mają otwarte fundusze emerytalne (OFE); są one jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego w Polsce. Ich rola uwidacznia się przede wszystkim na rynku kapitałowym. Przynależność do tych funduszy ma charakter obligatoryjny. Rosnąca ich wielkość i dokonywane przez nie masowe operacje finansowe sprawiają, że od funduszy emerytalnych już obecnie zależy w znacznej mierze powodzenie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, sytuacja na giełdzie i koszt emisji obligacji skarbowych. Dotychczas dużo mniejszą rolę odgrywają natomiast dobrowolne fundusze emerytalne; ich znaczenie będzie niewątpliwie rosło w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article presents the operations of the Polish pension schemes. The most important ones are the open pension schemes (OFE); they are one of the key factors of the economic development in Poland. Their role is especially evident on the capital market. The participation in the schemes is obligatory. Their growing size and massive financial operations cause that the success of privatization of public sector companies, the situation at the stock exchange and the cost of the issue of bonds to a large extend depend on them at present. The role of optional pension schemes has been much lower so far; their importance will definitely rise in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosiewicz Z., Fundusze inwestycyjne, Twigger, Warszawa 2008.
  2. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, www.igte.com.pl/sysemeryt z 23 listopada 2011.
  3. Ostrowska K., OFE kupują obligacje, "Rzeczpospolita" z 20 stycznia 2012 roku, s. B10.
  4. Przasnyski R., Emerytury będą coraz droższe i coraz niższe, Open Finance, http://Biznes.onet.pl/emerytury z 22 kwietnia 2012.
  5. "Rzeczpospolita" z 10 maja 2012 r., s. B7.
  6. Stańko D., Analiza wybranych propozycji reform kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce, b. w., Warszawa 2010, s. 39.
  7. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fundusze emerytalnych, Dz.U. 1997, nr 139, poz. 934, z późniejszymi zmianami (m.in. Dz.U. 1998, Nr 137, poz. 887).
  8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o emeryturach kapitałowych, Dz.U. 2008, Nr 228, poz. 1507.
  9. Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009, Nr 127, poz. 1048.
  10. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2011, Nr 75, poz. 398.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu