BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spoz Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Innowacje w bankowości dla firm
Innovations within Banking for Enterprises
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 127-136, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Kluczowe czynniki sukcesu, Innowacje finansowe, Innowacyjność produktu, Usługi bankowe, Bankowość elektroniczna, Bankowość relacyjna, Kredyt bankowy
Key success factors, Financial innovations, Product innovation, Banking services, E-banking, Relationship banking, Bank credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacje finansowe są coraz częściej postrzegane jako kluczowe czynniki sukcesu współczesnych podmiotów gospodarczych. Z punktu widzenia przedsiębiorstw stopień zadowolenia klientów uzależniony jest od szybkości i efektywności zawieranych transakcji gospodarczych. Dlatego firmy są żywo zainteresowane sposobami przyśpieszenia i uwiarygodnienia dokonywanych operacji finansowych, wykorzystaniem instrumentów umożliwiających im pozyskanie kapitału na planowane inwestycje oraz zmniejszeniem ryzyka utraty płynności finansowej wynikającej z braku płatności od kontrahentów. Z punktu widzenia instytucji finansowych, ich atrakcyjność dla klienta wrasta wraz z ilością i jakością oferowanych produktów bankowych oraz kompleksowością i sprawnością obsługi klientów, dlatego tworzenie i wprowadzanie innowacji jest obecnie jednym z głównych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej tych podmiotów na rynku. Celem publikacji jest przedstawienie innowacji bankowych jako jednego z rodzajów innowacji finansowych, omówienie głównych kierunków zmian dokonywanych w bankowości dla przedsiębiorstw oraz przedstawienie wybranych produktów nowoczesnej bankowości dla firm. (fragment tekstu)

Banking innovations are financial innovations made in the field of banking. The purpose of this article is to present the main directions of changes in banking for enterprises and to introduce selected innovative banking products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankowa obsługa firm. Rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne. Red. R. Szewczyk. Kraków 2002.
 2. Bankowość. Red. M. Zalewska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 3. Błach J.: Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym - identyfikacja i systematyzacja problemu. "e-Finanse" 2011, vol. 7, nr 3. Rzeszów.
 4. Błach J.: Koszty zastosowania innowacji finansowych w działalności przedsiębiorstw - identyfikacja problemu. "Annales", VOL XLVI, 4. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 5. Grzegorczyk M.: Marketing bankowy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 6. Grzywacz J.: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Difin, Warszawa 2006.
 7. Korenik D.: Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. (Rynek klientów indywidualnych i gospodarczych). Wrocław 2002.
 8. Krzyżkiewicz Z.: Innowacje bankowe. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1996.
 9. Michalopoulos S., Leaven L., Levine R.: Financial Innovation and Endogenous Growth. National Bureau of Economic Research, Working Papers 15356, Cambridge, September.
 10. Maciejewski K.: Banki wspólnie zadbają o rynek mobilnych płatności w Polsce. https:// www.obserwatorfinansowy.pl/badania-i-raporty/banki-wspolnie-zadbaja-o-rynekmobilnych- platnosci-w-polsce/ (08.11.2013).
 11. Marcinkowska M.: Innowacje finansowe w bankach. "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 266, Łódź 2012.
 12. Nosowski A.: Geneza bankowości elektronicznej. W: Bankowość elektroniczna. Red. A. Gospodarowicz. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 13. Ongena S., Smith D.C.: Bank Relationships: A Survey. W: Haker P., Zenios S.A.: The Performance of Financial Institutions. Cambrige University Press, London.
 14. Raport Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe II kwartał 2013 r. Związek Banków Polskich, 2013.
 15. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 16. Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 2006.
 17. Świecka B.: Bankowość elektroniczna. CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 18. Zawadzka Z.: Zmiany w bankowości światowej. W: Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka. Poltext, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu