BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola liderów opinii w komunikacji nieformalnej
Opinion Leaders and their Role in Informal Communication
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 31-39, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Lider opinii, Komunikowanie nieformalne, Marketing szeptany
Opinion leader, Informal communication, Buzz marketing
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Komunikacja nieformalna towarzyszy człowiekowi od zawsze. Informacje przekazywane "z ust do ust" są obecnie najbardziej godnym zaufania sposobem rekomendacji produktów i usług. Zjawiska word of mouth (WOM) oraz electronic word of mouth (eWOM) opierają się na zbliżonych modelach komunikacji uwzględniając osoby nazywane liderami opinii. Jednostki określane jako liderzy opinii wyróżnia zestaw niepowtarzalnych cech oraz zachowań, które należy zidentyfikować, aby odpowiednio je wykorzystać. Celem artykułu jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej modeli rozprzestrzeniania się informacji w sieciach społecznych z wykorzystaniem liderów opinii oraz związanej z samymi liderami opinii. (abstrakt oryginalny)

Informal communication has always accompanied man. Nowadays word of mouth is the most reliable way of recommendation of products and services. The phenomenon of word of mouth (WOM) and electronic word of mouth (eWOM) is based on similar communication models including opinion leaders. The units termed as opinion leaders stands unique set of characteristics and behaviors that need to be identified in order to properly use them. This article aims to systematize the existing knowledge about models of spreading information in social networks with opinion leaders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balter, D., Butman J. (2007). Poczta Pantoflowa. Sztuka Marketingu Szeptanego. Gliwice: Helion S.A.
 2. Berry, J., Keller, E. (2003). The Influentials. New York: The Free Press.
 3. Budzich, M. (2009). Ciemna Strona, Marketing w Praktyce, kwiecień, 50.
 4. Dodds, P. S., Watts, D. J. (2007). Influentials, Networks, and Public Opinion Formation. Journal of Consumer Research, Vol. 34, 441-442.
 5. Fiske, J. (1990). Introduction To Communication Studies. New York: Routledge.
 6. Gladwell, M. (2005). Punkt Przełomowy. Kraków: Świat Książki.
 7. Halstead, D. (2002). Negative word of mouth: substitute for or supplement to consumer complaints? Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 15, 1-12.
 8. Hsieh, J-K., Hsieh, Y-Ch., Tang Y-Ch. (2012). Exploring the disseminating behaviors of eWOM marketing: persuasion in online video. Electronic Commerce Research, May 1, 204-205.
 9. Interaktywnie.com. (2010). Szeptanie jest w cenie. Wrocław: interaktywnie.com.
 10. Joubert, J. P. R., Tustin, D. H., Vuuren, D., Weimann, G. (2007). Looking for opinion leaders: traditional vs. modern measures in traditional societies. openUP, August, 1-4.
 11. Katz, E., Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal Influence: the Part Played by People in the Flow of Mass Communication's. New York: The Free Press.
 12. Kelly, L. (2007). Beyond Buzz. New York: AMACOM.
 13. Nyilasy, G. (2006). Word of mouth: what we really know - and what we don't. W: J. Kirby, P. Marsden (red.), Connected Marketing, The Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution (161-185). Bodmin: Elsevier.
 14. Rosen, E. (2009). The Anatomy of Buzz Revisited, New York: Doubleday.
 15. Westbrook, R. A. (1987). Product/Consumption-Based Affective Responses and Postpurchase Processes. Journal of Marketing Research, Vol. XXIV, 261.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu