BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek Lucyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Budowanie wartości marki w oparciu o programy zaangażowane społecznie
Creation Value of the Mark and Corporate Social Responsibility
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 761-767, rys., tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Społeczna odpowiedzialność, Marketing społecznie zaangażowany, Marka, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Marketing, Social Responsibility, Cause Related Marketing (CRM), Brand, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano sposoby budowania wartości marki w oparciu o programy zaangażowane społecznie. Przedstawiono trzy wymiary wartości marki, następnie omówiono koncepcję Creating Shared Value oraz proces dojrzewania przedsiębiorstw do jej realizacji. Zwrócono szczególną rolę na Cause Related Marketing i Cause Branding jako narzędzia istotne w budowaniu prospołecznej, autentycznej i wartościowej marki. Podano także przykłady firm, które skutecznie tworzą wartość marki poprzez zaangażowanie społeczne.(abstrakt oryginalny)

In the paper the Creating Shared Value was characterized. The Cause Related Marketing and the Cause Branding and its advantages resulting from realization in enterprises were analyzed. A role of this conception in creation of mark value was shown. In this work the consumer's attitudes to social active marks was also analyzed. In this analysis the factors which decides about efficiency of this conception was indicated. The cases of companies which efficiently create the mark's value through social commitment were specified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M.Trzaskowski, Tworzenie wspólnej wartości jako nowe podejście do konkurencyjności firmy, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie‖, 2012, nr 4, s. 14.
 2. M. Porter, M. Kramer, Creating Shared Value, ―Harvard Business Review‖ January-February 2011, s. 66.
 3. Ph.Kotler, G.Zaltman, Social marketing: an approach to planned social change, ―Journal of Marketing‖, 1971, nr 35, July, s. 5.
 4. M. Rybak, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s. 28-29.
 5. M.S. Schwartz, D. Saiia, Should Firms Go 'Beyond Profits'? Milton Friedman versus Broad CSR, "Business & Society Review‖ 2012 Spring, Vol. 117, wyd.1, s. 7-8.
 6. T. Levitt, The dangers of social responsibility, ―Harvard Business Review‖ 1958, Vol. 36, nr 5, s. 41-50.
 7. Porter M.E., Kramer M.R., The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, ―Harvard Business Review‖ 2002, December.
 8. Porter M.E., Kramer M.R., The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, ―Harvard Business Review‖ 2006, December.
 9. D. Kiron, N. Kruschwitz, K. Haanaes, I. von Streng Velken, Sustainability nears a tipping point, ―MIT Sloan Management Review‖ Winter 2012, Vol.53, nr 2.
 10. H. Pringle, M. Thompson, Brand Soul: How Cause Related Marketing Builds Brands, John Willey & Sons, New York 1999 [za:] M. Demetriou, I. Papasolomou, D. Vrontis, Cause-related marketing: Building the corporate image while supporting worthwhile causes, ―Journal of Brand Management‖ 2010, nr 17, s. 268.
 11. Xueming Luo, C.B. Bhattacharya, Corporate Social Reasonability. Customer Satisfaction and Market Value.‖Journal of Marketing‖ 2006, Vol. 70, Oktober, s. 3. [cyt. za:] D. Oczachowski, Społeczna odpowiedzialność organizacji - warunki efektywnego wykorzystania w marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, nr 473, s. 128.
 12. R.M.V. Prasad, Cause Branding and its Impact on Corporate Image, ―Journal of Marketing & Comunication‖, 2011, Vol. 7, nr 1, s. 44.
 13. M Chong, The role of internal communication and training in infusing corporate values and delivering brand promise: Singapore airlines experience, ―Corporate Reputation Review‖ 2007, nr 10 (3), s. 205-209;
 14. P.J. Kitchen, D.E. Schultz, Raising the Corporate Umbrella: Corporate Communications in the 21st Century, Palgrave-Macmillan, Basingstoke 2001.
 15. A. Zielińska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw we współpracy z organizacjami pozarządowymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego‖ nr 775. "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu‖ 2013, nr 30, s. 292.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu