BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bosiacki Stefan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Hołderna-Mielcarek Bernadeta (Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie markowym, regionalnym produktem turystycznym
The Management of a Branded Regional Tourist Product
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 3 (29), s. 76-88, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w turystyce
Słowa kluczowe
Region turystyczny, Produkt turystyczny, Zarządzanie produktem, Marka produktu
Tourist region, Tourist product, Product management, Product brand
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę i funkcje regionalnego produktu turystycznego oraz założenia i zasady kreowania markowego produktu turystycznego obszaru. Rozważania oparto na przykładzie produktu markowego Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu.W ostatniej części artykułu omówiono szczegółowo system zarządzania opisywanym produktem, wskazując na różnorodne obszary decyzyjne związane z organizacją i zarządzaniem omawianym produktem. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence and functions of a regional tourist product as well as the assumptions and principles of creating a branded product of a tourist area. The deliberations have been based on the example of a branded product "The Royal-Imperial Route in Poznan". The last part presents a detailed discussion of the management system of the product, indicating diverse decision areas related to the organisation and management of the product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieger, Т. 1997. Management von Destinationen und Tourismusorganisationen, München- -Wien: Oldenbourg Verlag.
 2. Dziedzic, E. 1998. Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracowania, nr 442, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 3. Golembski, G. (red.) 2009. Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Kaczmarek, J., Stasiak, A. i B. Włodarczyk 2005. Produkt turystyczny, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Kornak, A. i A. Rapacz 2001. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 6. Kotler, P. 2005. Marketing, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
 7. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. і V. Wong 2002. Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Nawrocka, E. 2004. Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych obszaru, w: A. Panasiuk (red.) Markowe produkty turystyczne, Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. Obłój, К i M. Trybuchowski 2002. Zarządzanie strategiczne, w: A. Koźmiński i W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Panasiuk, A. (red.) 2005. Marketing usług turystycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Pender, L. i R. Sharpley 2008. Zarządzanie turystyką, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Program Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu" do 2013 roku - Synteza. 2005. Poznań: Konsorcjum PART SA i RAS Management.
 13. Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu" do 2013 roku. Zeszyt nr 4. 2005. Poznań: Konsorcjum PART SA i RES Management.
 14. Trasser, R. 2006. Marken als innovatives Verkaufsinstrument im alpinen Tourismus am Bespiel des österreischieschen Bundeslandes Tirol, w: B. Pikkemaat, P. Peters і К. Weiermair (red.), Innovationen im Tourismus, Wettbewerbsvorteile durch neue Ideen und Angebote, Berlin: Erich Schmiedt Verlag.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu