BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ryzyko podatkowe rozliczeń wirtualnych na przykładzie transakcji HYIP
Tax Risk of Internet Settlements Exemplified by HYIP Transaction
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 11-18, bibliogr. 17 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Inwestycje, Ryzyko podatkowe, Podatki
Investment, Tax risk, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój rynków wirtualnych nie pociąga za sobą odpowiednich zmian w przepisach prawa podatkowego. W konsekwencji powstają wątpliwości związane z opodatkowaniem określonych zdarzeń w świecie wirtualnym, w płaszczyźnie m.in. podatków dochodowych. Złożoność polskiego systemu podatkowego oraz połączenie kazuistycznych regulacji z ogólnymi zasadami opodatkowania może w praktyce prowadzić do powstawania barier, które skutecznie zniechęcać mogą do podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Internecie. Opracowanie omawia w początkowej części istotę inwestycji opartą na transakcjach typu HYIP, a następnie analizuje potencjalne obszary ryzyka związanego z opodatkowaniem tego typu przedsięwzięć.(abstrakt oryginalny)

Nowadays Internet allows to make settlements in virtual currency, which can be exemplified by HYIP transaction. This abbreviation means High Yield Investment Programs and provides the possibility to invest for short periods with high rate of return. However, achieving income results in the necessity to tax such a gain. Because of the methodology of calculation of Polish taxes, especially income taxes, virtual settlements generate tax risk in three areas: subject, object and formal requirements of the taxation. In conclusion this tax risk may negatively influence the development of such investments in virtual space.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz A., Kubacki R., Komentarz do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 2. Jamroży M., Kudert St., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 3. Kowanda C., Bitcoin - waluta internetowa na kryzys, "Polityka" z dnia 09.04.2013.
 4. The HYIP Investors Bible, e-book dostępny na stronie: http://www.hyip.com/ht/pdf/hyip.guide.pl.pdf.
 5. http://hyipguide.info/what-is-hyip.html.
 6. http://www.hyipexplorer.com.
 7. http://uhyips.com.
 8. http://hyip24.net.
 9. http://hyipbanker.com.
 10. http://pl.wikipedia.org/wiki/HYIP.
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/High-yield_investment_program.
 12. http://www.sec.gov/investor/alerts/socialmediaandfraud.pdf.
 13. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU nr 80, poz. 350 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU nr 21, poz. 86 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926 ze zm.).
 16. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU nr 86, poz. 959 ze zm.).
 17. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.1.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu