BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Danuta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dziawgo Leszek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR - wybrane aspekty
Social Evolution of Financial Market. CSR & IR - Selected Aspects
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 29-39, rys., bibliogr. 29 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rynki finansowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne przemiany społeczno-kulturowe zmuszają instytucje rynku finansowego do podjęcia działań mających na celu pozyskanie społecznej akceptacji dla własnej działalności. Umiejętność dostosowania się do społecznych wymagań będzie niemal warunkowała dalsze funkcjonowanie biznesu. Celem artykułu jest wskazanie na jedno z kluczowych wyzwań, jakim jest funkcjonowanie instytucji rynku finansowego wobec rosnących wymagań społecznych, oraz zwrócenie uwagi na rozwiązania systemowe przydatne dla efektywnego wsparcia społecznej ewolucji rynku finansowego. Za takie uznano koncepcje: CSR (Corporate Social Responsibility) oraz IR (Investor Relations). Wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczna analiza literatury przedmiotu, studium przypadku, metoda opisowa, metoda porównawcza. W artykule wskazano na praktyczne oraz krytyczne aspekty tematu, co pozwoliło na identyfikację ograniczeń w stosowaniu obu rozwiązań oraz na sformułowanie wniosków.(abstrakt oryginalny)

Dynamic social and cultural changes force financial institutions to take action to gain social acceptance for their activity. The ability to adapt to society's needs will be the crucial condition to continuing business. The aim of the article is to point out one of the key challenges that is the functioning of financial market institutions under increasing social requirements and to indicate systematic solutions which can effectively support the social evolution of the financial market. The concepts of Corporate Social Responsibility and Investor Relations can be viewed as such. In the paper critical analysis of the literature, comparison, induction and case study methods were used. Also, in the article some practical and critical aspects were indicated, which allowed restrictions in the use of CSR and IR in practice to be identified and conclusions to be formulated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deml M., Gruenes Geld. Das Handbuch fuer ethisch-oekologische Geldanlagen 2012/2013, Hamp Verlag, Stuttgart 2011.
 2. Devinney T.M., Auger P., Eckhardt G.M., The Myth of the Ethical Consumer, Cambridge University Press, 2010.
 3. Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, PWN, Warszawa 2011.
 4. Dziawgo D., Dziawgo L., Bankowość wobec kluczowych wyzwań ekonomiczno-cywilizacyjnych. Ochrona środowiska naturalnego w działalności bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 2014.
 5. Dziawgo L., Bank jako \"instytucja BRAKU zaufania publicznego\", [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP, Warszawa 2009.
 6. Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.
 7. Dziawgo L., Dziawgo D., CSR i IR - niełatwe antidotum na toksyczną bankowość, \"Bezpieczny Bank\" 2010, nr 1, s. 98-113.
 8. Flejterski S., Metodologia finansów, PWN, Warszawa 2007.
 9. Gabriel K., Nachhaltigkeit am Finanzmarkt, oekom, Muenchen 2007.
 10. Krosinsky C., Robins N., Sustainable Investing, Earthscan, London 2008.
 11. OekoInvest nr 116, 265, 362, 516, 540 (1996-2014).
 12. Pietraszkiewicz K., Posłowie, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP, Warszawa 2009.
 13. Rotthaus S., Erfolgreichinvestieren in gruene Geldanlagen, Campus Verlag, Frankfurt-New York 2009.
 14. Ulshoefer G., Bonnet G., Corporate Social Responsibility auf dem Finanzmarkt, VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009.
 15. www.bancosantander.es.
 16. www.bnpparibas.com.
 17. www.commerzbank.de.
 18. www.deutschebank.db.
 19. www.eurosif.org.
 20. www.gpw.pl.
 21. www.hcbs.com.
 22. www.ing.com.
 23. www.jsafrasarasin.ch.
 24. www.pictet.com.
 25. www.rzb.at.
 26. www.santander.com.
 27. www.sarasin.ch.
 28. www.seb.se.
 29. www.unicreditgroup.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu