BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolski Rafał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Badanie liniowego charakteru zależności opisanej klasycznym modelem CAPM, technika Famy i MacBetha
Examination of the Linear Character of Relation Described by Classical CAPM Model-Fama and Macbeth Methodology
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 527-537, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Model wyceny aktywów kapitałowych, Stopa zwrotu, Ryzyko, Współczynnik Beta
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Rate of return, Risk, Beta factor
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł jest efektem kontynuacji badań nad Modelem Wyceny Aktywów Kapitałowych prowadzonych w Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Uniwersytetu Łódzkiego [6][7][8][9][10][16][17][18]. Dotychczas przebadano CAPM posługując się techniką testowania opracowaną przez Sharpe'a i Coopera (1972)[15], Blacka, Jensena i Scholesa (1972)[2] oraz Famę i MacBetha (1973)[5].Test Famy i MacBetha (1973)[5] złożony był z czterech części dla których Amerykanie przeprowadzili analizę regresji przekrojowej' wykorzystując każdorazowo inne równanie równowagi wyprowadzone w oparciu o rynkowe równanie równowagi zaproponowane przez Sharpe'a (1964)[14], Litnera (1965)[12] i Mossina (1966)[13]. Zmiany postaci funkcji odzwierciedlały stawiane hipotezy badawcze. Tym sposobem przeprowadzono cztery testy określone jako Panele A, B, C i D. Test Panelu D opublikowany został na początku 2004 roku w Szczecinie[18], Panel C opublikowany został w Płocku[19]. W niniejszej pracy autor zdecydował się przedstawić rezultaty uzyskane przy weryfikacji Modelu Wyceny Aktywów Kapitałowych za pomocą dwóch pierwszych paneli A i B.(fragment tekstu)

In this paper author tests the Capital Asset Pricing Model on the Polish stock market. The methodology is based on the test proposed by Fama and MacBeth(1973)[5] with modifications adopting it to Polish conditions. The paper presents two series of research: panel A and panel B. Fama and MacBeth(1973)[5] have been tested four panels A, B, C and D. The results show that the critique of Capital Asset Pricing Model is not fuli justify. It has been show that the model is linear in some periods which probably means that it could be applicable after some modifications.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F. (1972). Capital Market Equilibrium With Restricted Borrowing, "Journal of Business 45", ss. 444-454.
 2. Black F., Jensen M.C., Scholes M. (1972) The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests, "Studies in the Theory of Capital Markets", Praeger, New York ss. 79-124.
 3. Chou P. (2000) Alternative Tests of the Zero-Beta CAPM, "The Journal of Financial Research 23", no.4, ss. 469-493.
 4. Fama E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,"Journal of Finance 25", no.2, Maj, ss.383-417.
 5. Fama E.F., McBeth J. (1973). Risk Return and Eguilibrium: Empirical Tests, "Journal of Political Economy 81", nr 3, Maj-Czerwiec, ss. 607-636.
 6. Gajdka J., Wolski R. (1997). Czy beta Już działa? Empiryczna weryfikacja modelu CAMP w warunkach polskiego rynku kapitałowego, "Wiadomości Gospodarcze Penetrator", nr 11/83, S.38.
 7. Gajdka J., Wolski R. (1998). Test CAPM w warunkach polskiego rynku kapitałowego, "Consulting Życie Gospodarcze", nr 5.
 8. Gajdka J., Wolski R. (2001). Test na Model Wyceny Aktywów Kapitałowych na podstawie testu Blacka, Jensena i Scholesa, "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym", KAiSP UŁ, ŁTN, Łódź, ss. 197-211.
 9. Gajdka J., Wolski R. (2002). Test Blacka, Jensena i Scholesa w warunkach polskich, "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym", red.nauk. Duraj J., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 77-88.
 10. Gajdka J., Wolski R. (1997). Test Modelu Wyceny Aktywów Kapitałowych (CAPM) w warunkach polskiego rynku kapitałowego, "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, materiały z konferencji naukowej", red. J.Duraj, Łódź, KAiSP UŁ, ss.195-210.
 11. Lintner J. (1965). Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, "Journal of Finance 20", Grudzień, ss.587-615.
 12. Litner J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, "Review of Econometrics and Statistics" 47, Kwiecień, ss. 13-37.
 13. Mossin J. ( 1966). Eguilibrium of Capital Asset Market, "Econometrica 34", Październik, ss.768-783.
 14. Sharpe W. (1964) Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk, "Journal of Finance 19", Wrzesień, ss. 425-442.
 15. Sharpe W.F., Cooper G.M. (1972). Risk-Return Class of New York Stock Exchange Common Stocks 1931-1967, "Financial Analyst Journal", Marzec-Kwiecień, ss. 46-52.
 16. Wolski R. (2002). Prosty test modelu wyceny aktywów kapitałowych na GPW w Warszawie. "Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 965, red. nauk. Jajuga T, Pluta W., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, ss. 187-195.
 17. Wolski R. (2003). Test na przyrostowy i logarytmiczny prosty model CAPM, "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym", red. Nauk. Duraj J., Absolwent sp. z o.o., Łódź, ss.228-238.
 18. Wolski R. (2004). Empiryczny test modelu wyceny aktywów kapitałowych wzorowany na technice Famy i MacBetha, w:"Czas na Pieniądz, Zarządzanie Finansami, Finansowanie Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej", red. nauk. D. Zarzecki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, Szczecin, tom II, ss. 155-162.
 19. Wolski R. (2004). Test oparty na metodologii Famy i MacBetha identyfikujący wpływ dodatkowych czynników ryzyka na równowagą rynkową, "Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania", red. nauk. J. Duraj, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Pekin University, Uniwersytet Łódzki, Płock - Pekin - Łódź, tom V, ss. 167-176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu