BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalinik Mikołaj (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich
Conditions and Development Factors of Tourist Services in Rural Areas
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 3 (29), s. 119-137, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w turystyce
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Obszary wiejskie, Czynniki rozwoju turystyki
Tourism services, Rural areas, Tourism development factor
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój ruchu turystycznego na obszarach wiejskich sprawia, że usługi turystyczne stają się jednym z głównych czynników pobudzających koniunkturę gospodarczą. Działalność usługowa i handlowa na rzecz przebywających turystów wyzwala inicjatywy lokalnych społeczności, tworzą się nowe miejsca pracy, angażowane są zasoby ludzkie, poprawia się jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Usługi turystyczne w różnych regionach kraju rozwijają się niejednakowo. Składa się na to wiele uwarunkowań i czynników.Istotne znaczenie odgrywają przy tym czynniki endogeniczne (pochodzące z wewnątrz) - baza noclegowa, gastronomiczna, zaangażowanie i predyspozycje usługodawców, działalność marketingowa, kapitał rzeczowy, ludzki i finansowy, a także egzogeniczne (pochodzące z zewnątrz) - polityka państwa, zaangażowanie władz samorządowych, organizacje społeczne, infrastruktura techniczno-ekonomiczna i społeczna, walory i atrakcje turystyczne, zainteresowanie społeczne. Świadczenie usług turystycznych zależy przede wszystkim od wymienionych czynników, które decydują o ich rozwoju na obszarach wiejskich. Podstawowym jednak problemem jest określenie, które z wymienionych czynników odgrywają dominującą rolę w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich i rozwoju samych obszarów wiejskich, a które są mniej znaczące. Dodatkowym istotnym czynnikiem są walory, atrakcje i atrakcyjność regionu. Warto też dodać, że sprzyjające warunki nie wystarczają, dość często trzeba zabiegać o klienta, stosując różne działania marketingowe. Branża turystyczna wymaga przede wszystkim stosowania trafnie dobranych środków promocji.Usługobiorcy, decydując się na wypoczynek, są zainteresowani nie tylko walorami przyrodniczymi, dobrymi warunkami noclegowymi czy gastronomią, ale też dobrze przygotowanymi atrakcjami w miejscu pobytu. Po transformacji systemu społeczno-gospodarczego kraju wypoczynek bierny dość często zostaje zastępowany wypoczynkiem aktywnym o charakterze edukacyjnym, poznawczym, rekreacyjnym i zdrowotnym. (abstrakt oryginalny)

Development of tourist services in rural area might be a fundamental factor for local and regional growth. Knowledge of economic and organisational factors may accelerate practical action and its adjustment to consumers' expectances. The crucial role in that process is played by cooperation between inhabitants and institutions, organisations and those entities in the rural area that might play a special role in long - term development of tourist products, improving the quality, modernising and expanding the offer. The success in economic, social and cultural development in each area requires taking into account many conditions which contribute to overcoming barriers that may hamper or even slow down the progress. It has been confirmed that rural area development is closely related to development of rural tourism while development of tourist services is determined by entities which help deliver the services such as guesthouses, agro farms, hostels, campsites which generate new jobs and are revenue sources for local people. It is also vital to preserve natural environment, cultural heritage, have convenient geographical position and EU membership. Development of rural tourism will pauperization of the local community and inspire transformation. Development of rural areas will be influenced by competition of service providers, cooperation of local tourist farm owners and expansion of the range of services on offer.
Tourists generally choose "the cleanest" area having the most attractive environmental, cultural and landscape values, which does not mean that their acceptance stays unchanged. Tourist values and tourist attractions, infrastructure and social recognition influence development of tourist services. There have been significant changes in expectations and requirements with respect to the scope and quality of services rendered, especially after our EU accession to. This kind of processes requires a new approach to technical and social infrastructure as well as a general opinion on tourist base and para-tourist rural areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Csernok, A., Ehrlich, E. i G. Szilagyi 1972. Hundred Year of Infrastructural Development: An International Comparison. Acta Oeconomica, nr 1 (9).
 2. Dębniewska, M. (red.) 2000. Rozwój agroturystyki i jej wpływ na przeobrażenia w rolnictwie i na wsi, część I: Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 3. Dziembowski, Z. 1985. Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna. Ekonomista, nr 4-5.
 4. Eidsvik, H. 1996. Ethically, Environmentally and Economically Sustainable Tourism, UNESCO, World Heritage Centre.
 5. Filipiak, В. 2008. Outsourcing - kierunek redukcji kosztów świadczenia usług komunalnych, w: Usługi w Polsce, nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 2, nr 497.
 6. http//www.unic.un.org.pl/nhdr/2000/Raport_7.PDF
 7. Jalinik, M. 2002. Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 8. Kłeczek, R., Kowal, W., Waniowski, P. i J. Wodniczka 1992. Marketing. Jak to się robi? Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 9. Kupiec, L. 1975. Kryteria i zasady kształtowania układu przestrzennego infrastruktury ekonomicznej, Białystok: Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Medlik, S. 1995. Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Warszawa: PWN.
 11. Milne, S. 1990. Tourism and Economic Development in Vanuatu. Singapore Journal of Tropical Geography, nr 11, s. 13-19.
 12. Nowy leksykon PWN 1998. Warszawa: PWN.
 13. Panasiuk, A. (red.) 2007. Ekonomika turystyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Rapacz, A. 2001. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku, Dz.U. Nr 188, poz. 1945.
 16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 roku, Dz.U. Nr 10, poz. 87.
 17. Sikora, J. i A. Jęczmyk 2005. Czynniki wspierające i bariery ograniczające rozwój agroturystyki, w: J. Sikora i A. Jęczmyk (red.) Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, Biała Podlaska: Wydawnictwo PWSZ.
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 173, poz. 1807.
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz.U. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.
 20. Wiatrak, A.P. 2009. Wspomaganie instytucjonalne rozwoju turystyki wiejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu