BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rozwój turystyki w świadomości mieszkańców obszarów recepcji turystycznej na przykładzie gminy Kołobrzeg
Tourism Development in Local Resident Consciousness of Tourism Reception Region - Example of the Kolobrzeg District
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 3 (29), s. 138-144, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w turystyce
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Ochrona środowiska, Świadomość ekologiczna
Tourism development, Environmental protection, Ecological awareness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kołobrzeg
Abstrakt
Rozwój turystyki nie powinien być przyczyną zmian zachodzących w danym ekosystemie. Koncepcja ta jest powszechnie akceptowana dzięki rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństw, co jednak nie oznacza, że jest ona automatycznie wprowadzana w życie. W artykule została podjęta analiza zaangażowania mieszkańców gminy Kołobrzeg w rozwój turystyki oraz działań podejmowanych przez respondentów w zakresie ochrony środowiska. Zebrany materiał w połączeniu z materiałem źródłowym przygotowywano w formie zestawień tabelarycznych w celu prezentacji omawianych zagadnień. Do badania siły zależności pomiędzy wybranymi cechami wykorzystano współczynnik korelacji V-Cramera oparty na statystyce χ2. (abstrakt oryginalny)

Tourism development will lead to irreversible changes in the ecosystem. This concept is widely accepted due to growing consciousness of ecological communities but does not mean that it is automatically put into effect. The paper presents an analysis of the involvement of Kolobrzeg local residents in tourism development and environmental consciousness. The material collected in connection with the source material was prepared in the form of summary tables in order to present the issues discussed. The study focuses on relationships between the selected characteristics of the coefficient correlation - Cramer's V based on χ2 statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bohdanowicz, P. 2008. Turystyka a świadomość ekologiczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  2. Brelik, A. 2010. Agroturystyka w zrównoważonym rozwoju województwa zachodniopomorskiego, w: B. Mejer (red.) Ekonomiczne problemy usług. Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  3. Przecławski, K. 2001. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków: Albis.
  4. Rapacz, A., Gryszel, P. i D. Jaremen 2008. Udział mieszkańców w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gminach turystycznych, w: G. Gołembski (red.) Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, s. 162-180. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  5. Wiktorowski, K. 2008. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie zachodniopomorskim. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 7 (4), s. 147-154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu