BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rachunkowość zarządcza ukierunkowana na ochronę środowiska jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Management Accounting Directed at Environmental Protection as an Expression of Corporate Social Responsibility
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 66-74, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Ochrona środowiska, Społeczna odpowiedzialność
Management accounting, Environmental protection, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnych czasach, gdy odpowiedzialność przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze staje się imperatywem społecznym, nie powinno się zadawać pytania, czy to robić czy nie, tylko jak najlepiej sprostać temu obowiązkowi. Stąd ciągle poszukuje się zarówno sposobów, jak i narzędzi mających pomagać w tym przedsiębiorstwom. Doskonaleniu odpowiedzialności ekologicznej służy m.in. rachunkowość zarządcza ukierunkowana na ochronę środowiska. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania, czy rzeczywiście konieczne jest ukierunkowanie rachunkowości na ochronę środowiska i w jakim stopniu obligują/zachęcają do tego uregulowania prawne?(abstrakt oryginalny)

One of the tools which helps improve environmental responsibility is management accounting directed at environmental protection. For this reason, the article attempts to answer the question whether it is really necessary to direct accounting at environmental protection and to what extent it is obliged/encouraged by the legislation?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting and Financial Reporting for Environmental Cost and Liabilited, Workshop Manual, UNCTAD, November, 2000, www.accaglobal.com.
 2. Baran W., Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, seria Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Szczecin 2011.
 3. Environmental Accounting for Decision Making at Ontario Hydro, United States Environmental Protection Agency EPA, Washington, June 1995.
 4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996.
 5. Gray R., Bebbington J., Walters D., Accouting for the Environment, London 1993.
 6. International Guidance Dokument, Environmental Management Accouting, IFAC, New York, August 2005.
 7. Kryk B., Narzędzia rachunkowości zarządczej w pomiarze/ocenie działalności ekologicznej przedsiębiorstw, w druku, 2013.
 8. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, SKwP, Warszawa 2002.
 9. Public Accounts and Estimimates Committee, Interim Report of the Inquiry into Environmental Accounting and Reporting, Parlamentof Victoria, Melbourne, June 1999, p. 9.
 10. Stępień M., Przesłanki i kierunki rozwoju "rachunkowości dla środowiska", [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, nr 5.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ze zmianami, tekst jednolity Dz U2013, poz. 330, 613.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.1.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu