BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001-2010
Verification of the Application of the Hellwig Linear Arrangement Method in the Context of Stock Selection. Analysis between 2001 and 2010
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 87-97, tab., bibliogr. 20 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Spółki portfelowe, Wskaźniki finansowe, Portfel akcji, Syntetyczny miernik
Portfolio companies, Financial indicators, Equity portfolios, Synthetic meter
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena, czy w kontekście doboru do portfela spółki powinny być oceniane na podstawie dynamiki wskaźników finansowych czy na podstawie zarówno wartości nominalnych wskaźników finansowych, jak i ich dynamik. Portfele są oceniane na podstawie wyników inwestycyjnych. Spółki są dobierane do portfeli kwantylowych na podstawie pozycji w rankingu konstruowanym na podstawie wybranych wskaźników finansowych (wartości nominalnych lub/oraz ich dynamik). W rezultacie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najlepsze dwa portfele zostały wskazane na podstawie rankingu skonstruowanego z wykorzystaniem wartości nominalnych wskaźników finansowych oraz ich dynamik.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to check if companies should be assessed on the base of dynamics of the financial ratios or both dynamics of financial ratios and nominal values of financial ratios. In order to point out the better portfolio their performances are compared. Companies are chosen to quantile portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios (nominal values and/or their dynamics). As a result, it can be stated that the best portfolios are two portfolios pointed out by the ranking constructed on the base of nominal value of financial ratios and their dynamics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Waśniewski T. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. FRR, Warszawa 1996, Tom I.
 2. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2003.
 3. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4, s. 307-324.
 4. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 5. Łuniewska M., Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym, "Prace Naukowe" nr 991, AE, Wrocław 2003a.
 6. Łuniewska M., Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia, tom 484, Szczecin 2003b.
 7. Markowitz H., Portfolio selection, "The Journal of Finance" 1952, nr 7(1).
 8. Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.
 9. Sharpe W.F., Mutual fund performance, "Journal of Business", January 1966, vol. 39, Issue 1, s. 119.
 10. Tarczyński, W., Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny" 1994, nr 3, s. 275-300.
 11. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych, "Prace Naukowe" nr 991, AE, Wrocław 2003.
 12. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
 13. Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1996, nr 6.
 14. Waśniewski T., Skoczylas W., Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1999, nr 12.
 15. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Wyd. FRR, Warszawa 2002.
 16. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, O.W. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 17. Węgrzyn T., TMAI - porównanie dwóch metod wyznaczania tempa przyrostu dla ujemnych wartości wskaźników finansowych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 18. Węgrzyn T., Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001-2010, [w:] J. Harasim, B. Frączek (red.), Studia ekonomiczne. Innowacje w bankowości i finansach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2013a, nr 174, s. 63-74.
 19. Węgrzyn T., Stock Selection Based on Financial Ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 and 2010, [w:] European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno 2013b, s. 356-361.
 20. Węgrzyn T., Stock Selection on the Warsaw Stock Exchange Financial Ratios or Profitability Ratios. Analysis between 2001 and 2011, [w:] T. Löster, T. Pavelka (red.), The 7th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, Libuše Macáková, MELANDRIUM, Prague 2013c, http://msed.vse.cz/msed_2013, s. 1554-1564.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.1.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu