BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mackiewicz Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Musiał Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój wirtualnych systemów monetarnych
Development of Virtual Currency Schemes
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 132-141, rys., bibliogr. 19 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wirtualna waluta, Bankowość wirtualna, Transakcje wirtualne, Bitcoin, System monetarny
Virtual currency, Virtual banking, Virtual transaction, Bitcoin, Monetary system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na całym świecie toczy się ożywiona dyskusja wokół nowego tworu, jakim są wirtualne systemy monetarne. Powstają pytania: czym różnią się od systemów, jakie znamy, czy waluty przez nie kreowane mają jakąkolwiek realną wartość i wreszcie czy nie zagrażają one w żaden sposób współczesnym, konwencjonalnym systemom monetarnym i gospodarce światowej w ogóle? O tym, jak ważnym elementem finansów stały się wirtualne systemy monetarne, świadczy zainteresowanie nimi m.in. Europejskiego Banku Centralnego czy Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szans i zagrożeń wynikających z rozwoju wirtualnych systemów monetarnych. Artykuł zawiera krótką historię pieniądza ukazującą powstanie wirtualnych walut oraz omawia klasyfikację wirtualnych systemów monetarnych, która jest istotna dla przeanalizowania kierunku rozwoju owych systemów, a także jego szans i zagrożeń.(abstrakt oryginalny)

The whole world conducts a lively discussion about a new creation, namely virtual currency schemes. The questions arise: What differs them from currently known systems? Do those currencies posses any real value? and finally: Do they pose any threat to conventional and current monetary systems and world economy? The interest of European Central Bank and FED into them shows how important they are. The aim of this article is to present opportunities and threats coming from the development of virtual currency schemes. The article is composed of short history of currencies showing the creation of virtual currencies as well as discusses the classification of virtual currency schemes, which is important to analyze the development direction of these schemes, as well as its chances and threats.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 40 dni i nocy, TNS Digital Life, http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2012/07/ile-czasu-spedzasz- w-internecie.aspx, dn. 18.04.2013.
 2. Carver C., Building a virtual community for a tele-learning environment, "IEEE Communications Magazine", March 1999.
 3. Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D., Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 4. Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 6. Guo J., Chow A., Virtual Money System: a Phenomenal Analysis, [w:] 10th IEEE International Conference on E-Commerce Technology (CEC 2008) / 5th IEEE International Conference on Enterprise Computing, E-Commerce and E-Services, IEEE, Washington, DC 2008.
 7. Ives B., Junglas I., APC Forum: business implications of virtual worlds and serious gaming, "MIS Quarterly Executive", 7, 3, 2008.
 8. Lee F., Vogel D., Limayem M., Virtual Community Informatics: What We Know and What We Need To Know, [w:] Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on Systems Science, red. R. Sprague, Waikoiloa, HI, January 2002, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, 2002.
 9. Pomiar społeczeństwa informacyjnego 2012, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), http://polish.ruvr.ru/2012_10_11/90975629/.
 10. Rheingold H., The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Harper Perennial, New York 1993.
 11. Siudek T. (red.), Wybrane zagadnienia z finansów, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006.
 12. Strauss M., A comparison of virtual currency systems, Helium, May 2010.
 13. Szczęsny W., Finanse. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2010.
 14. Virtual currency schemes, EBC, Frankfurt am Main 2012.
 15. encyklopedia.pwn.pl.
 16. http://www.focus.pl/cywilizacja/zobacz/publikacje/wirtualna-kasa/.
 17. http://www.gamestar.pl/news/101356/Wirtualne.pieniadze.rzeczywisty.problem.html.
 18. https://en.bitcoin.it/wiki/Bitcoin.
 19. http://oxforddictionaries.com/definition/english/netizen.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.1.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu