BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kryteria oceny jakości komercyjnych serwisów internetowych
Quality Assessment Criteria of Commercial Websites
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 49-56, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Witryny internetowe, Serwis internetowy, Kryteria oceny, Ocena jakości, Komunikowanie marketingowe
Internet websites, Website, Evaluation criteria, Quality assessment, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Witryna internetowa jest dla współczesnego przedsiębiorstwa kluczowym narzędziem komunikacji z klientem i realizacji celów marketingowych. W pracy dokonano przeglądu rodzajów komercyjnych witryn internetowych oraz zdefiniowano ich cele marketingowe. Na podstawie analizy kryteriów oceny jakości witryn internetowych dokonano ich systematyki, korespondującej ze skutecznością marketingową komercyjnego serwisu internetowego. (abstrakt oryginalny)

Website is for contemporary enterprise a key tool of communication with customer and marketing goals achieving. The paper describes the different arts of enterprise websites and defines their marketing goals. On basis the review of factors connected with website quality assessment the determinants of quality and marketing efficiency enterprise's website has been systematized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnott, D., Bridgewater, S. (2002). Internet. Interaction and Implications from Marketing. Marketing Intelligence and Planning, Vol. 20, No. 2.
 2. Barnes, S. J. , Vidgen R. T. (2001). An evaluation of cyber-bookshops: the WebQual method. International Journal of Electronic Commerce, Vol. 6, No. 1, 11-30.
 3. Barnes, S. J. , Vidgen R. T. (2005). The eQual Approach to the Assessment of E-Commerce Quality. A Longitudinal Study of Internet Bookstores. W: W. Suh (red.), Web Engineering. Principles and Techniques. New York: Idea Group Publishing.
 4. Gianni, G., Franceschini, F. (2002). A new model to support the personalized management of a quality e-commerce service. International Journal of Industry Management, Vol. 14, No. 3, 331-346.
 5. Idzikowski, M., Małachowski, A., Wasiak, M. (2006). Weryfikacja istotności kryteriów oceny projektowania witryn internetowych za pomocą algorytmów generycznych. Ekonometria XVII Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1123, 232-241.
 6. Kim, M., Kim, J., Lennon, J. (2006). Online service attributes available on apparel retail web sites: An E-S-QUAL approach. Managing Service Quality, Vol. 16, No. 1, 51-77.
 7. Lee, G., Lin, H. (2005). Customer perception of e-service quality in online shopping, International Journal of Retail and Distribution Management, Vol. 33, No. 2, 161-176.
 8. Małachowski, A. (2009). Testing the usability of company websites. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 13.
 9. Mazurek, G. (2008). Promocja w Internecie-narzędzia, zarządzanie, praktyka. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 10. Nielsen, J., Loranger, H. (2007). Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 11. Laska, M., Małachowski, A. (2010). Analiza funkcjonalności i testy użyteczności wybranych witryn i portali polskiego rynku e-finansów. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 58, 53-62.
 12. Shuen, A. (2009). Web 2.0. Przewodnik po strategiach. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 13. Soyoen, Ch., Jisu, H. (2010). Content analysys of corporate blogs as a relationship management tool. Corporate Communication. An International Journal, Vol. 15, No. 1.
 14. Szyda M. (2011). Cele marketingowe komercyjnych witryn internetowych. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 74, 453-469.
 15. Zhang, Ch., Liu, Z., Yin, J. (2010). The Application Research on Web Log Miningi E-Marketing. Referat wygłoszony na: 2nd International Conference on e-Business and Information System Security (EBISS). Wuhan.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu