BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego
The Challenges of Integrated Marketing Communications in the Era of Information Society
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 57-65, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Komunikowanie marketingowe, Przemiany społeczne
Information society, Marketing communication, Social change
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza konsekwencji wynikających z przemian społecznych, w kontekście wyzwań stojących przed współczesną, zintegrowaną komunikacją marketingową. Szczegółowe rozważania dotyczyć będą trendów wpływających na postawy konsumentów względem przekazów marketingowych oraz współcześnie rozumianej koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is the analysis of the social changes' consequences, in the context of the challenges facing contemporary, integrated marketing communications. The particular attention is to be given to the trends influencing the consumers' attitudes towards marketing communications messages and to the modern understanding of integrated marketing communications concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Christensen, L. T., Firat, A. F., Torp, S. (2008). The organisation of Integrated Communications: toward flexible integration, European Journal of Marketing, vol. 42, nr 3-4. 423-452.
 2. Danciu, V. (2013). The future of marketing: an appropriate response to the environment changes. Theoretical and Applied Economics, Asociatia Generala a Economistilor din Romania - AGER, Volume XX, No. 5(582), 33-52.
 3. Duncan, T., Mulhern, F. (2004). A White Paper on the status, scope and future of IMC. Nowy Jork: McGraw Hill.
 4. Fidelman, M. (2014). Socialized! W jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową. Biznes społecznościowy. Warszawa: CeDeWu.pl
 5. Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
 6. Hajduk, G. (2010). Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej, w: B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (red.) Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse. Zeszyty Naukowe UEP nr 135. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 20-29.
 7. Kacprzak-Choińska, A. (2007). Konsument ponowoczesny. Nowe trendy w zachowaniach nabywczych i ich konsekwencje dla marketingu. Studia i Materiały - Wydział Zarządzania UW, nr 2, 14-20.
 8. Kasriel-Alexander, D. (2013). Top 10 Global Consumer Trends for 2014. Euromonitor International.
 9. Kjaer, A. L. (2012). MACRO TRENDS 2015+ - Looking at society and tomorrow's people. http://www.international-business-speaker.com (15.07.2014).
 10. Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, Warszawa: MT Biznes.
 11. Kotler, Ph., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.
 12. Meet Your Consumer in 2015 (2014). Forbes Magazine. http://www.forbes.com/sites/sap/2014/04/13/meet-your-consumer-in-2015-infographic/?utm_campaign=Social%20Media%20Q2%202014&utm_content=5015839&utm_medium=social&utm_source=twitter (15.07.2014).
 13. Nowacki, F. (2014). Współczesna koncepcja marketingu jako efekt zmian zachodzących w gospodarce światowej, w: A. Czubała, P. Hadrian i J. W. Wiktor (red.) Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa: PWE. 104-112.
 14. Patrzałek, W. (2004). Czynniki kulturowe a zachowania konsumenckie. w: W. Patrzałek (red.) Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, 11-37. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Porcu, L., del Barrio-Garcia, S., Kitchen, Ph. (2012). How Integrated Marketing Communications (IMC) works? A theoretical review and an analysis of its main drivers and effects. Comunicacion Y Sociedad, Vol. XXV, nr 1. 313-348.
 16. Portal Wiedzy Onet (2014). http://portalwiedzy.onet.pl/87352,,,,spoleczenstwo_informacyjne,haslo.html (15.07.2014).
 17. Prymon, M. (2011). O pewnych przesłankach tworzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej (IMC), w: B. Pilarczyk (red.) Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty. Zeszyty Naukowe UEP nr 208. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 95-107.
 18. Rogala A. (2013). The relations between external and internal marketing communications, Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2013 nr 9/58. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. 394-404.
 19. Rogala A. (2014). Znaczenie porozumiewania się w organizacji dla działań z zakresu komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek, tekst przyjęty do publikacji, w druku.
 20. Wells, W., Moriarty, S., Burnett J. (2006). Advertising: Principles and Practices, Upper Saddle River: Prentice Hall.
 21. Wieczerzycki, M. (2014). Istota komputerowo zapośredniczonej komunikacji z konsumentami w świetle teorii obecności społecznej, w: A. Czubała, P. Hadrian i J. W. Wiktor (red.) Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa: PWE. 301-309.
 22. Wiktor, J. W. (2011). Komunikacja marketingowa - perswazja czy manipulacja? W stronę reguły 30-70, w: B. Pilarczyk (red.) Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty. Zeszyty Naukowe UEP nr 208. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 11-22.
 23. Wiktor, J. W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu