BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Scheibe Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Media społecznościowe a możliwości integracji
Social Media and the Possibilities of Marketing Communication Integration
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 66-73, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Komunikowanie marketingowe
Social media, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Rozwój technik Web 2.0 zmienił charakter komunikacji nie tylko pomiędzy organizacją i interesariuszami, lecz także pomiędzy samymi interesariuszami. Umożliwił on precyzyjne dotarcie do małych społeczności, a nawet indywidualnych odbiorców. Rozwój mediów spowodował, że konieczne stało się dostosowanie formy przekazu do ich charakteru, przy równoczesnym zachowaniu jego spójności, służącej kreowaniu wizerunku marki. W efekcie idee integracji komunikacji marketingowej stały się tak ważne jak nigdy dotąd. Celem artykułu jest określenie wyzwań, jakie rozwój mediów społecznościowych stawia przed specjalistami ds. marketingu, biorąc pod uwagę możliwości integracji komunikacji marketingowej, w celu kreowania pozytywnego wizerunku marki. W opracowaniu wyznacza się trzy płaszczyzny integracji komunikacji marketingowej i określa wpływ mediów społecznościowych na możliwości integracji na każdej z nich. (abstrakt oryginalny)

The development of Web 2.0 techniques changed the character of communication among organization and its stakeholders as well as among stakeholders themselves. It allowed direct contact with small communities and even individual receivers. Media proliferation forced companies to adjust the communication to the media character and simultaneously keep the consistency of their messages, in order to create strong brand image. In the effect the idea of marketing communication integration become as important as never before. The aim of the article is to define the challenges created by the social media development in the regard to marketing communication integration leading to strong brand image creation. In the article three integration platforms have been described and the social media influence on integration on each of the platform have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argenti, P.A., Howell, R.A., Beck, K.A. (2005). The strategic communication imperative. MIT Sloan Management Review, 46(3), 83-89.
 2. Comelissen, J.P., Lock, A.R., (2000). Theoretical concept or management fashion? Examining the significance of IMC, Journal of Advertising Research, 40(5), 7-15.
 3. Duncan, T., Muriarty, S.E. (1998), A communication-based model marketing for managing relationship, Journal of Marketing, 62(2), 1-13.
 4. Duncan, T., Everett S.E. (1993). Client perceptions of integrated marketing communications. Journal of Advertising Research, 33 (3), 30-39.
 5. Einwiller, S.A., Boenigk, M. (2012). Examining the link between integrated communication management and communication effectiveness in medium-sized enterprises, Journal of Marketing Communications, 18(5), 335-361.
 6. Finne, A., Gronroos, C. (2009). Rethinking marketing communication: From integrated marketing communication to relationship communication. Journal of Marketing Communications, 15 (2/3), 179-195.
 7. Gould, S.J. (2000). The State of IMC Research and Applications. Journal of Advertising Research, 40(5), 22-23.
 8. Grove, S.J., Les Carlson, Dorsch, M.J. (2007). Comparing The Application Of Integrated Marketing Communication (IMC) In Magazine Ads Across Product Type And Time, Journal of Advertising, 36 (1), 37-54.
 9. Hartley, B., Pickton, D. (1999). Integrated marketing communications requires a new way of thinking, Journal of Marketing Communications, 5, 97-106.
 10. Jankovic, M., (2012). Integrated Marketing Communications and Brand Identity Development. Journal for Theory and Practice Management, 63, 91-100.
 11. Keller, E. (2007). Unleashing the power of word-of-mouth: creating brand advocacy to drive growth. Journal of Advertising Research, 47(4), 448-452.
 12. Lee, D.H., Park, C.W. (2007). Conceptualization and measurement of multidimensionality of integrated marketing communications. Journal of Adverting Research, 47(3), 222-236.
 13. Low, G.S. (2000). Correlates of integrated marketing communications. Journal of Advertising Research, 40 (3), 27-39.
 14. Madhavaram, S., Badrinarayanan, V., McDonald, R.E., Integrated marketing communication (IMC) and brand identity as critical components of brand equity strategy. A Conceptual Framework and Research Propositions. Journal of Advertising, 34 (4), 69-80.
 15. Mangold, W.G., Faulds, D.J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357-365.
 16. Miller, D.A., Rose, P.B. (1994). Integrated Communications: A Look at Reality Instead of Theory. Public Relations Quarterly, 39(1), 13-16.
 17. Nowak, G., Phelps, J. (1994). Conceptualizing the integrated marketing communications' phenomenon: an examination of its impact on advertising practices and its implications for advertising research, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 16(1), 49-66.
 18. Pickton, D., Hartley, B. (1998). Measuring integration: an assessment of the quality of integrated marketing communications. International Journal of Advertising, 17(4), 447-465.
 19. Preston, C. (2000). The problem with micro-marketing. Journal of Advertising Research, 40(4), 55-70.
 20. Quesenberry, K.A., Coolsen, M.K., Wilkerson K., (2012). IMC and The Effies: Use of Integrated Marketing Communications Touchpoints Among Effie Award Winners. International Journal of Integrated Marketing Communications, 4(2), 60-72.
 21. Rakić, B., Rakić, M. (2014). Integrated marketing communications paradigm in digital environment: the five pillars of integration. Megatrend Review, 11(1), 187-203.
 22. Reid, M., Luxton, S., Mavondo F., (2005). The relationship between integrated marketing communication, market orientation, and brand orientation. Journal of Advertising, 34 (4), 11-23.
 23. Schultz, D.E. (1993). We simply can't afford to go back to mass marketing. Marketing News, 27(4), 20.
 24. Schultz, D.E. (1997). Check out your level of integration. Marketing News, 31(17), 5-6.
 25. Smith, B., (2013). The public relations contribution to IMC: Deriving opportunities from threats and solidifying public relations' future. Public Relations Review, 39(5), 507-551.
 26. Žabkar, V., Mumel, D., Hočevar, N. (2012). Management involvement, marketing communication integration and business performance in companies in a new EU country. Conference Proceedings: International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo (ICES), 1013-1024.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu