BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniczka Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Reklama jako narzędzie pozycjonowania w odniesieniu do globalnej kultury konsumenckiej
Advertising as a Tool of Global Consumer Culture Positioning
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 774-778, tab.
Słowa kluczowe
Reklama, Strategia reklamy, Globalizacja, Różnice kulturowe, Konsument
Advertising, Advertising strategy, Globalization, Cultural differences, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Badania dotyczące stosowania reklamy na rynku międzynarodowym przez długi czas koncentrowały się na identyfikowaniu różnic w zawartości przekazów reklamowych w poszczególnych krajach, poszukiwaniu ich źródeł kulturowych i formułowaniu wniosków dotyczących zasadności tzw. lokalizacji lub standaryzacji kreacji reklamowej. Wraz z postępem globalizacji w wymiarze rynkowym i kulturowym oraz powstaniem koncepcji pozycjonowania w odniesieniu do globalnej kultury konsumenckiej (GCCP), punkt ciężkości badań przesunął się na analizę i ocenę reakcji nabywców na komunikację tego rodzaju oraz na uzasadnienie stosowania tej strategii reklamy.(abstrakt oryginalny)

For a long time the research devoted to international advertising have been concentrated on identifying differences in content of advertising messages in particular countries, looking for their cultural reasons and drawing conclusions regarding standardization and adaptation in advertising strategy. Along with progressive globalization of markets and world culture the concept of global consumer culture positioning (GCCP) was emerged, which reoriented the objective of the research to analyzing and assessing the consumers reactions to this advertising strategy and justifying its application in the global market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Tansey, M.R. Hyman, G.M. Zinkhan, Cultural Themes in Brazillian and U.S. Auto Ads: A Cross-Cultural Comparison, "Jourmal of Advertising‖ 1990, No. 2, s. 30-39;
 2. K.T. Frith, S. Segupta, Individualism and Advertising: A Cross-Cultural Comparison, "Media Asia‖ 1991, No. 4, s. 191-197;
 3. T. Nevett, Differences Between American and British Television Advertising: Explanations and Implications, "Journal of Advertising‖ 1992, No. 4, s. 61-71;
 4. N. Donthu, A Cross-Country Investigation of Recall of and Attitude Toward Comparative Advertising, "The Journal of Advertising‖ 1998, No. 2, s. 111-122;
 5. J. L. Aaker, P. Williams, Empathy versus Pride: The Influence of Emotional Appeals Across Cultures, "Journal of Consumer Research‖, 1998, No. 3, s. 241-262;
 6. C.A. Lin, Cultural Values Reflected in Chinese and American Television Advertising, "Journal of Advertising‖ 2001, No. 4, s. 83-94;
 7. J. Cayla, E.J. Arnould, A Cultural Approach to Branding in the Global Marketplace, "Journal of International Marketing‖ 2008, No. 4, s. 86-112.
 8. A. Resnik, B.L. Stern, An Analysis of Information Content in Television Advertising, "Journal of Marketing‖ 1977, nr 1, s. 50-53;
 9. A.M. Abernethy, G.R. Franke, The Information Content of Advertising: A Meta-Analysis, "Journal of Advertising‖ 1996, nr 2, s. 1-17.
 10. R.W. Pollay, Measuring the Cultural Values Manifest in Advertising, [w:] J.H. Leigh, C.R. Martin Jr. (red.), Current Issues and Research in Advertising, University of Michigan 1983, s. 72-92, [za:] N.D. Albers-Miller, B.D. Gelb, Business Advertising Appeals as a Mirror of Cultural Dimensions: A Study of Eleven Countries, "Journal of Advertising‖ 1996, No. 4, s. 59-61;
 11. R.W. Pollay, K. Gallagher, Advertising and Cultural Values: Reflections in the Distorted Mirror, "International Journal of Advertising‖ 1990, No. 4, s. 359-372.
 12. G. Hofstede, Culture's Consequences, Sage Publications, Thousand Oaks 2001, s. 98, 359-361;
 13. G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2011, s. 65-308;
 14. E.T. Hall, Poza kulturą, PWN, Warszawa 1985, s. 125-158;
 15. A. Zięba, Język a kultura. Komunikacja werbalna w wybranych polskich, brytyjskich i amerykańskich programach telewizyjnych, "Investigationes Lingiusticae‖ Vol. XVI, Poznań 2008, s. 251-253.
 16. S. Shavitt, M.R. Nelson, R.M. Yuan, Exploring Cross-Cultural Differences in Cognitive Responding to Ads, Advances in Consumer Research 1997, No. 3; s. 245-250,
 17. W.L. James, J.S. Hill, International Advertising Messages: To Adapt Or Not to Adapt (This Is the Question), "Journal of Advertising Research‖ 1991, No. 3, s. 65-71;
 18. V. Siriam, P. Goplkrishma, Can Advertising Be Standardized Among Similar Countries? A Cluster-Based Analysis, "International Journal of Advertising‖ 1991, No. 2, s. 137-149;
 19. J. Woźniczka, Globalne myślenie, lokalne działanie, "Aida Media‖ 1994, nr 1, s. 16-19
 20. D.B. Holt, Why Do Brands Cause Trouble? A Dialectical Theory of Consumer Culture and Branding, "Journal of Consumer Research‖ 2002, No. 1, s. 70-90,
 21. E.J. Arnould, C.J. Thompson, Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research, "Journal of Consumer Research‖ 2005, No. 4, s 868-882,
 22. M. Featherstone, Perspectives on Consumer Culture, "Sociology‖ 1990, No. 1, s. 5-22,
 23. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa 2001, s. 299-344,
 24. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 129-172
 25. D.L. Alden, J.-B.E.M. Steenkamp i R. Batra, Brand Positioning Through Advertising in Asia, North America and Europe: The Role of Global Consumer Culture, "Journal of Marketing‖ 1999, No. 1, s. 75-87
 26. U. Hannerz, Cosmopolitans and Locals in World Culture, [w:] M. Featherstone (red.), Nationalism, Globalization and Modernity, Sage Publications, Thousand Oaks 1990, s. 237;
 27. S. Okazaki, B. Mueller, Ch.R. Taylor, Global Consumer Culture Positioning: Testing Perceptions of Soft-Sell and Hard-Sell Advertising Appeals Between U.S. and Japenese Consumers, "Journal of International Marketing‖ 2010, No. 2, s. 21
 28. A. Appadurai, Disjuncture and Difference in the Global Economy, [w:] Featherstone (red.), Nationalism, Globalization and Modernity, Sage Publications, Thousand Oaks 1990,, s. 299;
 29. S.S. Hassan, L.P. Katsanis, Global Market Segmentation Strategies and Trends, [w:] S.S. Hassan, L.P. Katsanis (red.), Globalization of Consumer Markets: Structures and Strategies, International Business Press, New York 1994, s. 47-62;
 30. McCracken, G., Who Is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process, "Journal of Consumer Research‖ 1989, No. 3, s. 310-32
 31. M.A. Akaka, D.L. Alden, Global Brand Positioning and Perceptions. International Advertising and Global Consumer Culture, "International Journal of Advertising‖ 2010, No. 1, s. 38
 32. A. Kelly, K. Lawlor, S. O'Donohoe, Encoding Advertisements: The Creative Perspective, "Journal of Marketing Management‖ 2005, No. 5, s. 506-507
 33. M. Nelson, H.J. Peak, A Content Analysis of Advertising in a Global Magazine Across Seven Countries: Implication fir Global Advertising Strategies, "International Marketing Review‖ 2007, nr 1, s. 64-86
 34. N. Zhou, R. Belk, Chinese Consumer Readings of Global and Local Advertising Appeals, "Journal of Advertising‖ 2004, nr 3, s. 63-76;
 35. B.S. Gammoh, A.C. Koh, S.C. Okoroafo, Consumer Culture Brand Positioning Strategies: An Experimental Investigation, "Journal of Product and Brand Management‖ 2011, No. 1, s. 48-57;
 36. L. Zhou, L. Teng, P. Poon, Susceptibility to a Global Consumer Culture: A Three-Dimensional Scale, "Psychology and Marketing‖ 2008, No. 4, s. 336-351;
 37. S.A. Westjohn, N. Singh, P. Magnusson, Responsiveness to Global and Local Consumer Culture Positioning: A Personality and Collective Identity Perspective, "Journal of International Marketing‖ 2012, No. 1, s. 58-73;
 38. E.J. Nijssen, S.P. Douglas, Consumer World-Mindedness and Attitudes Toward Product Positioning in Advertising: An Examination of Global Versus Foreign Versus Local Positioning, "Journal of International Marketing‖ 2011, No. 3, s. 113-133;
 39. S. Okazaki, B. Mueller, S. Diehl, A Multi-Country Examination of Hard-Sell and Soft-Sell Advertising: Comparing Global Consumer Positioning in Holistic - and Analytic-Thinking Cultures, "Journal of Advertising Research‖ 2013, No. 3, s. 258-272;
 40. S. Kates, C. Goh, Brand Morphing - Implications For Advertising Theory and Practice, "Journal of Advertising‖ 2003, No. 1, s. 59-68;
 41. D.L. Alden, J.-B.E.M. Steenkamp i R. Batra, Consumer Attitudes Toward Marketplace Globalization: Structure, Antecedents and Consequences, "International Journal of Research in Marketing‖ 2006, No. 3, s. 227-239
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu