BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zastempowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Instrumenty marketingowe stosowane przez kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa i ich konkurentów w dobie kryzysu XXI wieku
Marketing Instruments Used by Kuyavian-Pomeranian Companies and Their Competitors in the Time of XXI Century Crisis
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 779-783, tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Instrumenty marketingowe, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność, Kryzys gospodarczy, Przedsiębiorstwo
Marketing, Marketing instruments, Competitive advantage, Competitiveness, Economic crisis, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule zaprezentowano najczęściej stosowane marketingowe instrumenty konkurowania wykorzystywane przez przedsiębiorstwa regionu Kujawsko-pomorskiego oraz ich głównych konkurentów. Zostały one omówione z perspektywy zmian w gospodarce wywołanych światowym kryzysem XXI w.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the most popular marketing competitive instruments used by enterprises of Kujawsko-pomorskie region and their main competitors. They have been discussed from the perspective of changes in the economy caused by the global crisis of the twenty-first century.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa 2011, s. 335.
  2. D. Needle, Business in Context: An introduction to business and its environment, Chapman&Hall, London 1993, s. 28.
  3. H. Simon, 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, Difin, Warszawa 2009, s. 15.
  4. W. Gadomski, Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] A. Żołnierski (red.), Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 95.
  5. W. Szymański, Kryzys globalny, pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009, s. 119.
  6. E. Glapiak, J. Kurasz, Zielona wyspa na czerwonym morzu, "Rzeczpospolita‖ 03.12.2009.
  7. M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalnych, TNOIK "Dom Organizatora‖, Toruń 2002, s. 87-89.
  8. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska., Warszawa 1994, s. 89-91.
  9. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 2000, s. 30-31;
  10. E. Michalski, Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 33-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu