BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Radosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Komunikacja marketingowa w kanałach alternatywnych - konieczne czy opcjonalne działania współczesnych przedsiębiorstw?
Marketing Communications within Alternatives Channels - the Necessary or Optional Activities of Modern Firms?
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 81-90, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Komunikowanie marketingowe, Efektywność marketingu, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Nowe technologie
Communication, Marketing communication, Marketing efficiency, Information and Communication Technology (ICT), High-tech
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Rosnąca liczba dostępnych kanałów komunikacji marketingowej dzięki rozwojowi technologii ICT powinna dawać firmom możliwość elastycznego podejścia do procesu komunikacji, związanego z wyborem zapewniającym skuteczne i efektywne wyniki komunikacyjne. Właśnie kryterium skuteczności i efektywności powinno stanowić podstawę planowania procesu komunikacyjnego z rynkiem, gdyż to te mierniki rzutują na ocenę ostatecznego efektu rynkowego uzyskiwanego przez firmy. Planowanie komunikacji marketingowej na poziomie strategicznym, powinno opierać się na sklasyfikowaniu kanałów komunikacji z rynkiem jako koniecznych bądź opcjonalnych. Celem opracowania jest ustalenie statusu alternatywnych kanałów komunikacji marketingowej jako koniecznych bądź opcjonalnych. (abstrakt oryginalny)

The increasing numbers of marketing communication channels as a result of developing the ICT technology is giving opportunity into the firms the elasticity approach for the communication process. Consequently, firms are able ensuring themselves both, efficacy and efficiency communications results. The criteria of efficacy and efficiency should determine premises how to plan a process of firm's communication with market, because the measures determine finally the markets' effects. The planning of the marketing communication on a strategic level should be realized as channels of communication with market according to setting their as a necessary or a optional. The goal of the paper is setting the status of alternative marketing's communication channels as necessary or optional. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basole R.C., 2004. The Value and Impact of Mobile Information and Communication Technologies, Proceedings of the IFAC Symposium on Analysis, Modeling & Evaluation of Human-Machine Systems, No. 9.
 2. Basole R.C., Rouse W.B., 2007. Towards the Mobile Enterprise: Readiness and Transformation. W: D. Taniar (red.), Encyclopedia of Mobile Computing and Commerce (t. 1) pp.(1083), Gorgia: Idea Group Reference.
 3. Brzozowska-Woś B., 2012, Komunikacja marketingowa a wybrane narzędzia marketingu mobilnego. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 26, pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty: Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin.
 4. Danaher P.J., Rossiter J.R., 2009. Comparing perceptions of marketing communication channels. European Journal of Marketing, Vol. 45, No. 1/2, 2011.
 5. Low G.S., 2000. Correlates of integrated marketing communications. Journal of Advertising Research, 40 (3).
 6. Kitchen, P.J., Brignell J., Lit T., Jones G.S., 2004. The emergence of IMC: a theoretical perspective. Journal of Advertising Research, 44 (1).
 7. Kozielski R. (red.) (2008), Wskaźniki marketingowe, wyd. III poszerzone, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 8. Malthouse E., Hofacker Ch., 2010. Looking Back and Looking Forward with Interactive Marketing, Journal of Interactive Marketing, 24 (2010).
 9. Naik P.A., Peters K., 2009. A Hierarchical Marketing Communications Model of Online and Offline Media Synergies, Journal of Interactive Marketing, No. 23.
 10. Neslin S.A., Shankar V., 2009. Key Issues in Multichannel Management: Current Knowledge and Future Directions, Journal of Interactive Marketing, 23 (1).
 11. Rouse W.B. (red.) (2006), Enterprise Transformation: Understanding and Enabling Fundamental Change, New York: Wiley.
 12. Schornack G.R., Beck Ch.E., 2008. Wireless Technologies For Marketing And Management Professionals, The Journal of Applied Business Research, Vol. 20, No. 4.
 13. Shankar V., Malthouse E.C., 2007. The Growth of Interactions and Dialogs in Interactive Marketing, Journal of Interactive Marketing, Volume 21, Number 2, Spring.
 14. Shankar V., Balasubramanian S., 2009. Mobile Marketing: A Synthesis and Prognosis, Journal of Interactive Marketing, No. 23.
 15. Spiker A., Brettel M., Effectiveness of online advertising channels: a price-level-dependent analysis, Jurnal of Marketing Management, Vol. 26, Nos. 3-4/2010.
 16. Szulc R., Ciszewski P., 2011, Wykorzystanie technologii łączności bezprzewodowej w badaniach marketingowych na rynku produktów beauty care, W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 236, Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, Red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska.
 17. Szulc R., Ciszewski P., 2013, Marketing sąsiedztwa - stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych, Marketing i Rynek, 9/2013.
 18. Tarasewich, P., Nickerson R., Warkentin M., 2002. Issues in Mobile E-Commerce. Communications of the AIS, 8.
 19. Wiktor J. W., 2013. Komunikacja marketingowa. Warszawa: PWN.
 20. Yin Lam S., Chiang J., Parasuraman A., 2008. The Effects of the Dimensions of Technology Readiness on Technology Acceptance: an Empirical Analysis, Journal of Interactive Marketing, Vol. 22, No. 4/2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu