BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Bartosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu
Early Warning Systems in Management
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 118, s. 96-103, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Narzędzia zarządzania, System wczesnego ostrzegania
Management, Management tools, Early warning system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla menedżera konieczność jednoczesnej integracji narzędzi strategicznych i finansowych może być zadaniem na wyrost, czego konsekwencją będzie ograniczenie się do ulubionego jednego obszaru. Również wyzwaniem może być konieczność pozyskiwania informacji jednocześnie o szansach i zagrożeniach, która w praktyce może się również przerodzić w narzędzie jednostronne. Nieustrukturalizowana forma słabych sygnałów wymaga dużej sprawności w ich wychwytywaniu. A to wszystko z kolei powoduje, że przedstawiona w artykule lista cech pożądanych przez skuteczne systemy wczesnego ostrzegania jest trudna do spełnienia w praktyce. Odpowiedzią zarządzania jest dalszy rozwój narzędzi, które będą wspierały systemy wczesnego ostrzegania. (abstrakt autora)

The article presents the overview of selected ways, techniques and tools applied in the early warning systems of companies. It discusses the idea of the early warning systems and the criteria the systems should fulfil in the modern companies. A considerable part of the study is devoted to the analysis of the features of information in the systems of threat identification and kinds of risk to be considered by them so that the company within the applied systems could acquire not only signals about a potential threat but also make use of the applied tools to capture chances. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. I., Managing strategic surprise by response to weak signals, "California Management Review", 1975, Vol. 18, No. 2.
 2. Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, Warszawa 1985.
 3. Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 4. Cabała P., System wczesnego ostrzegania a cykl życia organizacji, w: J. Skalik red., Zmiana organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 5. Cabała P., Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 6. Grant R., Współczesna analiza strategii, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 7. Hamel G., Prahalad C., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 8. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2009.
 9. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 10. Rumelt R., Strategy in a Structural Break, McKinsey Quarterly, grudzień 2008 r.
 11. Stawicka M., Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 12. System informacji strategicznej, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 13. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, S. Kasiewicz, red., Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 14. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu