BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Angowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Lipowski Marcin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnościowych
Competitive Advantages of Discount Stores in Opinion of Food Products Buyers
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 797-803, rys.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Sklepy dyskontowe, Artykuły spożywcze, Ocena przedsiębiorstwa, Konsument
Competitiveness, Discount trade, Foodstuffs, Evaluation enterprises, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich lat najszybciej rozwijającym się formatem handlu w Polsce są sklepy dyskontowe. Co roku obserwowany jest wzrost sprzedaży takich sieci znacznie przekraczający wzrost całego rynku. Dyskonty odbierają klientów innym sklepom na co wpływ ma m.in. spowolnienie gospodarcze. Do sklepów dyskontowych przyciągają klientów przede wszystkim konkurencyjne ceny. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt coraz lepszej obsługi klienta i asortymentu, który nierzadko zaliczyć można do kategorii premium. Pomimo wizerunku niskocenowego sprzedawcy, sklepy dyskontowe przyciągają klientów także jakością produktów, wyjątkowymi ofertami oraz bardzo intensywną komunikacją marketingową. Celem publikacji jest zidentyfikowanie i nadanie wagi każdemu z czynników budujących przewagę konkurencyjną dyskontów nad innymi formatami sklepów.(abstrakt oryginalny)

In recent years, the fastest growing format trade in Poland are discount stores. Every year there is an increase of sales of such networks significantly exceeding the overall market growth. Discount stores receive customers from other stores which is influenced, among other factors, by economic slowdown. What mostly attract customers to discount stores is competitive price. But among others also better customer service and product range, which is not rare to include the premium category. Despite the image of a low-cost retailer discount stores also attract customers by quality products, exclusive offers and a very intense marketing communications. The purpose of the article is to identify and give a weighting to each of the factors that build discount stores competitive advantage over other formats.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Góralczyk, Konsumenckie uwarunkowania przewag i konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, "Roczniki naukowe SERiA‖ 2010, tom XII, zeszyt 4, s. 95;
 2. R. Mącik, M. Nalewajek, Charakterystyki sposobu podejmowania decyzji zakupowych a wybór wirtualnego lub fizycznego kanału zakupu, "Handel Wewnętrzny‖ 2013, maj-czerwiec (A), tom II - Marketingowe sposoby kreowania wartości, s. 229;
 3. G. Śmigielska, Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" 2010, nr 272, "Zarządzanie i Marketing", z. 17 (2/10), s. 463.
 4. M. Lipowski, M. Angowski, Competitiveness of small grocery stores in Poland during the economic slowdown, "Biсник" 2013, "Логистика", No, 762, Львовская политехника, s. 96-97.
 5. D. Morschetta, B. Swoboda, H. Schramm-Klein, Competitive strategies in retailing - an investigation of the applicability of Porter's framework for food retailers, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2006, No, 13, s. 275.
 6. G. Śmigielska, Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" 2010, nr 272, "Zarządzanie i Marketing", z. 17 (2/10), s. 464-465
 7. L. Belascu, The Strategies Of Discount Stores On The Romanian Retail Market, "Studies In Business And Economics" 2010, Vol. 5, Issue 2, s. 10-11;
 8. A. Lubańska, Znaczenie sklepów dyskontowych na rynku artykułów żywnościowych w Polsce i w wybranych krajach Europy Zachodniej, "Roczniki Naukowe SERiA" 2006, tom VIII, zeszyt 3, s. 71-72;
 9. A. Tul-Krzyszczuk, Wybrane uwarunkowania rozwoju sklepów dyskontowych i convenience w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA" 2010, tom XII, zeszyt 4, s. 342;
 10. R.Bell,R. Davies, E. Howard, The changing structure of food retailing in europe: the implications for strategy, ―Long Range Planning‖ 1997, Vol. 30, Issue 6, s. 855,
 11. J. Zentes, D. Morschett, H. Schramm-Klein, Strategie Retail Management, Gabler Verlag & Springer Fachmedien, Wiesbaden 2011, s. 34-35;
 12. S. Zielke, Causes Customers Ascribe to Low Prices in Discount Stores, "Advances in Consumer Research" 2010, Vol. 37, s. 352-353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu