BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Rodzinność w cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego
Familism in the Life Cycle of the Family Business
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój, Przedsiębiorstwo rodzinne, Cykl życia, Wizerunek przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Development, Family-owned business, Life cycles, Company image, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rozważania jednego z przypadków przebiegu cyklu życia firmy rodzinnej opartej na funkcjonowaniu obszaru biznesowego i związanej z nim strategii kształtowania wizerunku firmy. Przedstawiono dostępne w literaturze przedmioty modele takich cyklów oraz wyniki zrealizowanych badań empirycznych nad wykorzystaniem rodzinnego charakteru firmy w cyklu życia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a discussion of one of the cases the course of the life cycle of a family business based on the functioning of the business area and the related strategy for creating the image of the company. Shows the available models in the literature items such cycles completed and the results of empirical studies on the use of the family nature of the business life cycle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson R., Reeb D. (2003), Founding-family ownership and firm performance, Evidence from the S&P 500, Journal of Finance, vol. 58, z. 3, s. 1301-1328.
 2. Antoszkiewicz J.D. (2012), Funkcjonowanie firmy rodzinnej w świetle zasady Pareto - 20/80, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIII, z. 8, s. 219-251.
 3. Daszkiewicz N. (2014), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, s. 243-252.
 4. Downs A. (1994), Inside Bureaucracy. USA: Waveland Press.
 5. Gościński J.W. (1989), Cykl życia organizacji. Warszawa: PWE.
 6. Greiner L.E., www.emeraldinsight.com/researchregister (październik 2004).
 7. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.
 8. Lipiec J. (2012), Plan ciągłości firmy rodzinnej, Dobra sukcesja, "Raport ThinkTank Magazine".
 9. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. Warszawa-Kraków: PWN.
 10. May P., Lewandowska A. (2014), Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 11. Nogalski B., Białas T., Czapiewski M. (1993), Zarządzanie w różnych formach własności. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 12. Nogalski B., Marcinkiewicz H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Warszawa: Difin.
 13. Overview of Family Business Relevant Issues Contract No. 30-CE-0164021/00-51, Final Report Vienna 2008.
 14. Penc J. (1997), Decyzje w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo PSB.
 15. Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 16. Quinn R.E., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycle and Shifting, Criteria of Effectiveness, Some Preliminary Evidence, Management Science, vol. 29, z. 1.
 17. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne, istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 18. Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J.P. (1999), Projektowanie organizacyjne. Warszawa: PWN.
 19. Sułkowski Ł., Marjański A. (2010), Specyfika polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, Problemy Zarządzania, vol. 8, z. 4.
 20. Wach K., Wojciechowski L. (2014), The Size and the Strategic International Orientation: The Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z 7, s. 131-143.
 21. Wawrzyniak B. (1987), Szkoła zarządzania. Warszawa: PWE.
 22. Więcek-Janka E. (2011), Games and Decisions. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
 23. Więcek-Janka E. (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu