BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Całka Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Mróz-Gorgoń Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji marketingowej - przykład marek modowych
The Role of Social Media in the Marketing Communication - Fashion Brands Example
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 123-131, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Komunikowanie marketingowe, Marka, Odzież, Analiza porównawcza
Social media, Marketing communication, Brand, Clothing, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Pojawienie się mediów społecznościowych wpłynęło istotnie na sposób komunikowania się marek modowych na całym świecie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów wykorzystania mediów społecznościowych przez polskie i zagraniczne marki modowe w kontekście ich komunikacji marketingowej. W artykule dokonano analizy porównawczej marek odzieżowych, której rezultatem są sformułowane pytania badawcze do dalszej eksploracji. Artykuł stworzono w oparciu o analizę raportów dotyczących badanego obszaru, studia literaturowe oraz przeprowadzone badania eksploracyjne. (abstrakt oryginalny)

Social media significantly influenced the way of fashion brands communication around the world. The aim of this article is to present the use of social media by polish and foreign fashion brands in the context of their marketing communication and make the background on a comparative analysis of selected activities of those brands. The paper contains also research questions for further exploration. Article was created on the basis of an analysis of reports, literature studies and exploratory studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajdak A. (red.) (2013), Komunikacja marketingowa - współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  2. Buła P. (red.) (2010), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorcach. Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.
  3. Królewski J. (red.) (2013), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
  4. Marcinkiewicz C. (2011), Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem, [w]: Pragmata tes oikonomias, Ucieklak-Jeż P. Częstochowa: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
  5. Kulesza M. (red.), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011.
  6. Niestrój R. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Materiały konferencji naukowej Wydziały Zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  7. Roguski A., Modowe inspiracje polskich internautów, BRIEF.PL, 02/09/2013, http://www.brief.pl/artykul,959,blogi_modowe_inspiracja_polskich_internautow.html, (25.06.2014).
  8. Socialbakers, http://www.socialbakers.com/blog/656-top-6-most-socially-devoted-industries-and-brands (08.07.2014).
  9. Szeszycka I. (1998), Komunikacja marketingowa, [w:] Podstawy marketingu, red. Karwowski J. Szczecin: Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
  10. Witczak O. (2013), Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa [w]: Bajdak A. (red.), Komunikacja marketingowa - współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu