BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problemy związane z rozwojem elektronicznej administracji i możliwe kierunki rozwiązań
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, 2005, s. 499-505, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, e-administracja, Informatyzacja administracji państwowej
Computer system, e-government, Computerization of state administration
Abstrakt
Z postępującą informatyzacją różnych sfer życia gospodarczego wiąże się również informatyzacja administracji publicznej. Umożliwienie obywatelowi elektronicznego kontaktu z jednostkami administracji lokalnej i państwowej wynika nie tylko z chęci pójścia z duchem czasu i dorównania krajom wyżej rozwiniętym ale jest także wymogiem nałożonym na nasz kraj jako członka Unii Europejskiej, na spełnienie którego urzędy mają ograniczony czas. Polskie urzędy muszą dostosować standardy współpracy z obywatelami i organizacjami do tych, które obowiązują w Unii Europejskiej. Na szczycie europejskim w Sewilli przyjęto plan e-Europe 2005, który zakłada szybki rozwój rządowych usług elektronicznych i stworzenie stabilnych ram prawnych dla zbudowania społeczeństwa informacyjnego w Europie. Zgodnie z postanowieniami unijnymi, do końca 2004 r. kraje członkowskie, w tym oczywiście Polska, powinny zapewnić elektroniczny dostęp do podstawowych usług administracji publicznej i samorządowej, co oznacza, że osoby z zewnątrz mają mieć możliwość zgłaszania do urzędu spraw, podań, zażaleń i pytań oraz powinny mieć udostępnione narzędzia, które przez Internet pozwolą im śledzić, jaki jest stan sprawy wniesionej przez nich do urzędu. Spełnienie tych postulatów musi wiązać się z modernizacją narzędzi informatycznych urzędów lub nawet z koniecznością wdrożenia infrastruktury informatycznej od podstaw. Mamy już rok 2005 a jest jeszcze dużo do zrobienia, bo jak wynika z badań Unii Europejskiej, tylko 2% usług publicznych można w Polsce załatwić przez Internet, co jest jednym z najgorszych rezultatów w Unii [WWW]. Jednakże z osiągnięciem celu jakim jest elektroniczna administracja wiąże się szereg problemów, na które należy zwrócić uwagę i które wymagają rozwiązania. Ogólnie można podzielić je na dwie grupy: jedną z nich stanowią problemy leżące po stronie administracji, drugą - problemy leżące po stronie społeczeństwa. Problemy te, jak również propozycje dotyczące możliwości ich rozwiązania, omówione zostaną w kolejnych punktach niniejszej pracy.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobiński K.: e-Demokracja - szansa, czy zagrożenie dla polityków?, Unia&Polska, nr 14, 2002
  2. Bogucki D.: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kraków, luty 2005, http://www.mnii.gov.p1/_gAllery/79/81/7981.pdf
  3. Głomb Krzysztof., Głomb Konrad, Musiejewski W.: Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR], Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Tarnów- Warszawa, styczeń 2005
  4. Główny Urząd Statystyczny: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 r., http://www.stat.gov.pl/dane_spol_gosp/spoleczenstwo_informacyjne/2004/index.htm
  5. Krawczyk P.: Podpis do kieszeni, Computerworld, 2005, nr 14
  6. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, ARC Rynek i Opinia: Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Warszawa, wrzesień 2004, http://www.mnii.gov.pl/_gAllery/ 39/18/3918.pdf
  7. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005- 2006, wrzesień 2004, http://www.mnii.gov.pl/_gAllery/ 45/23/4523.pdf
  8. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r., Warszawa, wrzesień 2004, http://www.mnii.gov.pl/_gAllery/ 45/06/4506.pdf
  9. Sasuła A.: Małopolskie Inicjatywy w e-administracji. Realizacja Programu "Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006", Kraków, luty 2005, http://www.mnii.gov.pl/_g Allery/79/80/7980.pdf
  10. eGospodarka, http://www.egospodarka.pl/7336,E-administracja- w-Polsce, 1,11,1.html
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu