BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Jakub (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wiatraki reklamowe jako nowoczesny nośnik reklamy zewnętrznej
Wind Turbine as Modern Outdoor Advertising Media
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 132-140, rys., tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wiatraki, Reklama, Reklama zewnętrzna, Formy reklamy
Windmills, Advertising, Outdoor advertising, Advertising forms
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Liczne przedsiębiorstwa bardzo chętnie w swoich działaniach komunikacyjnych sięgają po różnorodne formy reklamy zewnętrznej. Coraz częściej pojawiają się one w nowych, mniej oczywistych miejscach. W poszukiwaniu ściśle ukierunkowanych i tańszych sposobów dotarcia do konsumentów reklamodawcy odkryli olśniewający pakiet "mediów alternatywnych" (Armstrong i Kotler, 2012). Pomimo, iż konsumenci mają niezbyt pozytywny stosunek do reklam, to w przypadku tych w wersji zewnętrznej ich akceptacja jest znacząco większa (Smalec, 2012). Ta forma ma wiele zalet takich jak masowe dotarcie do odbiorców, oddziaływanie na wiele zmysłów czy sam fakt, iż działa non stop. By zwiększyć jeszcze bardziej atrakcyjność takowej reklamy do głosu dochodzą projektanci nowoczesnych technologii. W artykule przedstawiono istotę reklamy zewnętrznej, scharakteryzowano jej obecny rynek w kraju, a także zaprezentowano jeden z najnowocześniejszych nośników reklamy zewnętrznej na przykładzie turbiny reklamowej. (abstrakt oryginalny)

Many companies are keen on using various forms of outdoor advertising in their communication activities. More frequently the advertisements are placed at the least expected places. In search of perfectly targeted and cheaper ways to reach customers, advertisers have discovered magnificent collection of 'alternative media' (Armstrong and Kotler, 2012). Although consumers have rather unfavourable attitude toward advertising, in the case of outdoor advertising their acceptance is significantly higher (Smalec, 2012). The outdoor advertising has many advantages such as mass audience reach or the fact that it influences senses and works round the clock. Designers of new technologies are able to increase even more the attractiveness of such advertisements. The paper presents the essence of outdoor advertising, characterises the current market in the country, and also presents one of the most modern outdoor advertising on the example of the wind turbine advertising. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, G., Kotler, P. 2012. Podstawy marketingu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 2. Grzybczyk, K. 2008. Prawo reklamy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 3. Doliński, D., Błoch, B. 2006. Ukryte sceny zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie. Kraków: Znak.
 4. Kubuj, D. 2006. Outdoor Reklama Zewnętrzna W Kontekście Historii I Współczesności. Warszawa: Stroer Media.
 5. Burtenshaw, K., Mahon, N. i Barfoot, C. 2007. Kreatywna reklama. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Pisarek, W. 2006. Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.
 7. Benedikt, A. 2005. Reklama jako proces komunikacji. Wrocław: Astrum.
 8. Mikosz, J. 2010. Formy reklamy zewnętrznej. Kultura - Media - Teologia, nr 3, 44-58.
 9. Jasiołek, K. 2009. Efektywne efekty. Press, nr 1, 99.
 10. Smalec, A. 2012. Reklama zewnętrzna w komunikacji marketingowej miast i regionów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, wydanie 23, 399-410.
 11. Liberka, K. 2011. Interaktywna reklama outdoorowa. Marketing w Praktyce, nr 12, 65-66.
 12. Izba Gospodarcza Reklamy zewnętrznej. 2012. Raport o liczbie nośników OOH w Polsce za rok 2011. Warszawa: Izba Gospodarcza Reklamy zewnętrznej.
 13. Izba Gospodarcza Reklamy zewnętrznej. 2013. Raport o liczbie nośników OOH w Polsce za rok 2012. Warszawa: Izba Gospodarcza Reklamy zewnętrznej.
 14. Izba Gospodarcza Reklamy zewnętrznej. 2014. Raport o liczbie nośników OOH w Polsce za rok 2013. Warszawa: Izba Gospodarcza Reklamy zewnętrznej.
 15. Izba Gospodarcza Reklamy zewnętrznej. 2014. Raport o sprzedaży OOH i analizy w Polsce za rok 2013. Warszawa: Izba Gospodarcza Reklamy zewnętrznej.
 16. Ustawa o radiofonii i telewizji, DzU z 2011 nr 43 poz. 226, art. 4 pkt. 6.
 17. Kodeks etyki reklamy. 2012. Warszawa. Rada Reklamy.
 18. http://www.igrz.com.pl/page7.html (15.08.2014).
 19. http://www.kantarmedia.pl/raporty.html (15.08.2014).
 20. https://www.google.pl/search?q=advertising+wind+turbines&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=I__tU-HdH-XF0QXi94HgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=673 (15.08.2014).
 21. https://www.google.pl/search?q=reklama+outdoorowa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fOfsU-LsM4ifygOwkIGADw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1680&bih=955#q=reklama+outdoor&tbm=isch (15.08.2014).
 22. http://adage.com/datacenter/ (15.08.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu