BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ewolucja systemu budżetowania w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce wybrane zagadnienia
Evolution of System of Budgeting in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 97-113, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Informacyjne aspekty rachunkowości
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżetowanie, Budżet zadaniowy, Nowe zarządzanie publiczne
Public finance, Budgeting, Task budget, New public management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konsekwencją wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej jest konieczność podjęcia kolejnych wyzwań. Przystąpienie do wspólnego rynku skutkuje nasileniem złożoności współpracy między państwami europejskimi, których wyróżnikami w osiąganiu przewagi są wiedza i lepsza jakość zarządzania. Polska ma szansę rozwoju na europejskim i globalnym rynku pod warunkiem upowszechnienia nowoczesnych metod zarządzania państwem, opartych na zasadach określanych jako new public management. Celem artykułu jest prezentacja zagadnień budżetowania zadaniowego. W związku z tym scharakteryzowano struktury budżetu zadaniowego oraz zaprezentowano noty i informację opisową do niego. Ponadto przedstawiono klasyfikację wydatków i przychodów administracji publicznej COFOG - oraz "Europejski system rachunków ESA 1995" jako podstawę do stworzenia nowej klasyfikacji budżetowej w Polsce. (fragment tekstu)

In paper is present essence, range of budgeting, perform characteristic of structure. It characterize classification of expense and income of public administrations COFOG and "European system account 1995 ESA" for creation of new budgetary classification in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007.
 2. Budżet zadaniowy. Racjonalność, przejrzystość, skuteczność. Metodyka, materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego, Warszawa 2006.
 3. Golinowska S., Polityka społeczna: koncepcja - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 4. http://bz.premier.gov.pl/aktualnosci001_15.php.
 5. Joumard I., Kongsrud P, Nam Y.S., Price R., Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, No. 380, OECD Publishing 2004.
 6. Krajowy program reform na lata 2005-2008, Warszawa 2005.
 7. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk T., Budżet zadaniowy - racjonalność - przejrzystość - skuteczność, "Ekonomista" 2006, nr 5.
 8. Program konwergencji - aktualizacja 2005, Warszawa 2006.
 9. Program operacyjny "Kapitał ludzki". Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007 -2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2002 r. z dnia 23.01.2002 r.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2000 z dnia 10.07.2000 r.
 12. Szczegółowe zasady opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008, załącznik numer 58 do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok.
 13. Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 14. Założenia i sposób wdrażania budżetu zadaniowego, materiały szkoleniowe UPRP, Forum Gryf Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu