BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Agiomirgianakis George M. (Hellenic Open University, Grecja), Sfakianakis George (Technological Educational Institute of Central Greece, Greece)
Tytuł
Determinants of Tourism Demand in Greece: A Panel Data Approach
Determinanty popytu turystycznego w Grecji: analiza danych panelowych
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (43), s. 15-26, tab., bibliogr. 22 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Dane panelowe, Makroekonomia
Tourist demand, Panel data, Macroeconomics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Niniejsza praca ma na celu zbadanie determinant popytu turystycznego w Grecji w ciągu ośmiu lat (2004-2011). Turystyka stanowi główny nurt greckiej gospodarki. Udział turystyki w gospodarce waha się tu od 15 do 20% PKB, odpowiednio dla pomiaru wykonywanego bezpośrednio i pośrednio. W artykule zastosowano podejście makroekonometryczne, a przede wszystkim na podstawie istniejącej literatury wykorzystano techniki estymacji danych panelowych dla danych szczegółowych dla kraju (lub regionu), będących kombinacjami składników makroekonomicznych, wskaźników oraz (względnych) wskaźników cen. W użytych specyficznych technikach ekonometrycznych wzięto pod uwagę zarówno właściwości statystyczne zmiennych, jak i różnice przekrojowe między nimi. Głównym wnioskiem przeprowadzonego badania jest to, że podejście wykorzystujące makroekonomiczne dane panelowe do wyjaśnienia wpływów z turystyki prowadzi do stworzenia modelu raczej dobrze dopasowanego, w którym zmienne niezależne dobrze opisują zmienną zależną. Wnioski sugerują również, że określone kierunki polityki kolejnych rządów Grecji (zarówno teraźniejszych, jak i poprzednich), które wskazywały na poprawę konkurencyjności oraz orientacji gospodarki na zewnątrz, mogą rzeczywiście wpłynąć pozytywnie na perspektywy greckiego sektora turystycznego.(abstrakt oryginalny)

This paper aims at investigating the determinants of tourism demand in Greece over eight years (2004-2011). Tourism is the main industry of Greece as its share in the Greek economy varies from 15% to 20% of GDP whether measured directly or indirectly respectively. We opted for a macroeconometric approach and, in particular, building on the existing literature we used panel data estimation techniques with disaggregated data on the country (or area) of origin combined with macroeconomic aggregates, indicators and (relative) price indices. The specific econometric techniques used take into account both the statistical properties of variables and the differences between the various cross sections. The main conclusion of the paper is that the macroeconometric panel data approach to explaining tourist receipts provides a rather satisfactory model fit, with explanatory variables explaining a significant part of the variability of the dependent variable. Our findings also suggest that certain policy directions identified by Greek governments (both in the present and past), such as enhancing competitiveness and the outward orientation of the economy, may indeed affect positively the prospects of the Greek tourism sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Choi I., Unit root tests for panel data, "Journal of International Money and Finance" 2001, no. 20, pp. 249-272.
 2. Crouch G.I., The study of international tourism demand: a review of practice, "Journal of Travel Research" 1994, no. 33, pp. 41-54.
 3. Dwyer L., Forsyth P., Dwyer W., Tourism Economics and Policy, Channel View Publications, London 2010.
 4. Eadington J.R., Redman M., Economics and tourism, "Annals of Tourism Research" 1991, no. 18, pp. 41-56.
 5. Hall C.M., Page C.J., The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space, Routledge, London 2006.
 6. Im K.S., Pesaran M.H., Y. Shin, Testing for unit roots in heterogeneous panels, "Journal of Econometrics" 2003, pp. 115, 53-74.
 7. Levin A., Lin C.F., Chu C., Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties, "Journal of Econometrics" 2002, no. 108, pp. 1-24.
 8. Lew A.A., Hall C.M., Williams A.M., A companion to tourism, Blackwell, Oxford 2004.
 9. Lim C., A meta-analysis review of international tourism demand, "Journal of Travel Research" 1999, no. 37, pp. 273-284.
 10. Lim C., Tourism Demand Modeling: Issues and Implications, [in:] L. Dwyer and P. Forsyth (eds.), International Handbook of Tourism Economics, Edward Elgar, London 2006.
 11. Maddala G.S., Wu S., A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1999, no. 61, pp. 631-52.
 12. Naude W.A., Saayman A., Determinants of tourist arrivals in Africa: a panel data regression analysis, "Tourism Economics" 1985, no. 11, pp. 365-391.
 13. Phillips P., Moon H.R., Linear Regression Limit Theory for Nonstationary Panel Data, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University, 1999.
 14. Saayman A., Saayman M., The determinants of Inbound Tourism to South Africa, "Tourism Economics" 2008, no. 14(1), pp. 81-96.
 15. Sheldon P.J., A Review of Tourism Expenditure Research, [in:] C.P. Cooper (ed.), Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, vol. 2, Belhaven, London 1990.
 16. Song H., Li G., Tourism demand modelling and forecasting - A review of recent research, "Tourism Management" 2008, vol. 29, no. 2, pp. 203-220.
 17. Stabler M., Papatheodorou A., Sinclair T.M., The Economics of Tourism, Routledge Publishers, New York 2010.
 18. Van der Merwe P., Saayman M., Krugell W.F., The determinants of the spending of biltong hunters, "South African Journal of Economics and Management Sciences" 2007, no. 10(2), pp. 184-194.
 19. Wahab S., Cooper C., Tourism in the Age of Globalization, Routledge, London 2001.
 20. Wanhill S.R.C., "What tourism economists do", paper delivered to the 6th DeHaan Tourism management Conference, Tourism and Travel Research Institute, 2007.
 21. Witt C., Witt S., Forecasting tourism demand: A review of empirical research, "International Journal of Forecasting" 1995, no. 11, 3, pp. 447-475.
 22. Zaki A., An econometric model forecasting egypt's aggregate international tourism demand and revenues, "Tourism and Hospitality Planning & Development" 2008, no. 5(3), pp. 215-232.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2014.1.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu