BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zestawienie zmian w kapitale własnym według regulacji międzynarodowych i polskich analiza porównawcza
The Statement of Changes in Equity According to International and Polish Regulations a Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 115-132, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Informacyjne aspekty rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Kapitał własny, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Financial reporting, Ownership capital, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zestawienie zmian w kapitale własnym jest sprawozdaniem zawierającym rozwinięcie pozycji bilansu dotyczących kapitału własnego. W odniesieniu do tych pozycji zestawienie odgrywa podobną rolę, jak rachunek zysków i strat dla wyniku finansowego syntetycznie wykazanego w bilansie czy rachunek przepływów pieniężnych w odniesieniu do środków pieniężnych. W polskim prawie bilansowym zestawienie zmian w kapitale własnym jest "najmłodszym" sprawozdaniem. Zapisy ustawowe w tym zakresie były wzorowane głównie na MSR nr 1. Celem artykułu jest ocena stopnia zgodności polskich przepisów z regulacjami międzynarodowymi.(fragment tekstu)

The statement of changes in equity is a financial statement, which displays those balance sheet items that concearn equity. This paper presents the rules under which the statement is prepared according to both the IAS and the Polish Accounting Act. An analysis of the Polish regulations compliance with the international standards is made in the paper's final part.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis, Warszawa 2006.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, IASB, Warszawa 2004.
  3. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu