BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane trendy w kształtowaniu zatrudnienia w czasie kryzysu funkcjonowania przedsiębiorstw
Selected Trends in Shaping Employment at the Time of a Crisis in the Functioning of Enterprises
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 1 (31), s. 123-133, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w kryzysie
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Redukcja zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia
Enterprises crisis, Employment in the enterprise, Employment reduction, Employment forms, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule założono, że podstawowym dążeniem przedsiębiorców w związku z kryzysem gospodarczym jest wykorzystywanie możliwości ograniczania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. W ramach kształtowania zatrudnienia wiązać się to będzie z rozpatrywaniem takich działań, jak redukowanie zatrudnienia oraz zastępowanie tradycyjnego stosunku pracy niestandardowymi formami powiązań z wykonawcami zadań. Ich wprowadzenie oprócz korzyści przynosi określone problemy, które można rozpatrywać w skali zarówno przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki. Wybrane aspekty z tym związane stały się również przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

The assumption made in this article is that the basic aim of entrepreneurs, in connection with the economic crisis, is using opportunities to reduce the costs of enterprise functioning. With regards to employment shaping, it is connected with such activities as reducing employment and replacing traditional employment contracts with other forms of employment. It is beneficial but at the same time it causes problems which can be analyzed both on the scale of an enterprise and of the whole market. The chosen aspects connected with this phenomenon are also discussed in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anti-Slavery International 2010. www.antislavery.org/english/slavery_today.
 2. Bąk-Grabowska, D. 2008. Zmiany modelu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w: J. Lichtarski (red.) Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 3. Bąk-Grabowska, D. 2010. Pomoc rządowa dla polskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Przegląd organizacji, nr 3.
 4. Budka, J. 2010. Koszty pracy a poziom i struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 19, Poznań: Wydawnictwo WSB.
 5. Chodorek, M. 2010. Przejawy globalnej recesji gospodarczej w polskich przedsiębiorstwach. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 99, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 6. Iwanicka, E. 2010. Umowy na czas określony zniszczą rynek pracy? http://msp.money.pl/ wiadomosci/kadry/artykul/umowy;na;czas;okreslony;zniszcza;rynek;pracy,33,1,653089. html.
 7. Karaś, M. i J. Lichtarski 2007. Kryzysy i ich przezwyciężanie, w: J. Lichtarski (red.) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 8. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1704.
 9. Mazurkiewicz, P. 2010. Pogarsza się sytuacja firm i przybywa bankrutów. Ekonomia i Rynek, nr z dnia 27.01.2010.
 10. Nogalski, B., Wójcik-Karpacz, A. i J. Karpacz 2010. Zmiany modelu zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 98, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 11. Panel praktyków 2010. Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 20-21 X 2010 r.
 12. Pisarczyk, Ł. 2010. Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 2.
 13. Pocztowski, A. 1998. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Wydawnictwo Antykwa.
 14. Sajkiewicz, A. 2003. Elastyczność zatrudnienia i rynku pracy - szanse i zagrożenia, w: R. Horodeński i C. Sadowska-Snarska (red.) Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Białystok-Warszawa: IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 15. Skowron-Mielnik, B. 2003. Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania zatrudnienia, w: R. Horodeński i C. Sadowska-Snarska (red.) Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Białystok-Warszawa: IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 16. Staszewski, W. 2010. Szczury na kiju. Gazeta Wyborcza - Duży Format, 11 marca 2010 r.
 17. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U. z dnia 7 sierpnia 2009 r. Nr 125, poz. 1035.
 18. www.watsonwyatt.com/scripts, odczyt 20.03.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu