BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kyrcz Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Polityka fiskalna w aspekcie zasad podatkowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 207-217, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Polityka fiskalna, Zasady podatkowe
Tax system, Fiscal policy, Tax rules
Abstrakt
Polityka fiskalna jest jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji wyznaczonych celów gospodarczych i społecznych. Za pomocą poszczególnych elementów polityki fiskalnej państwo może wpływać na decyzje podatników, a przez to kształtować politykę gospodarczą. Realizowana polityka fiskalna w dużej mierze determinuje rozwój podmiotów gospodarczych. Może być stymulatorem, a może również stanowić barierę dla ich rozwoju. Wymagania stawiane przed polityką fiskalną sprawiają, że powinna ona spełniać wysokie kryteria jakościowe wyrażone w zasadach podatkowych. Należy postawić hipotezę, że pomimo wielowiekowych doświadczeń oraz postępu w teorii finansów publicznych stosowanie zasad podatkowych w praktyce napotyka liczne trudności. Celem artykułu jest przedstawienie zasad, jakimi powinna być kierowana polityka fiskalna, by mogła stanowić skuteczne narzędzie dla realizacji takich celów, jak wzrost zagregowanego popytu i poziomu zatrudnienia oraz przyczyn niemożliwości pełnego wykorzystania lansowanych zasad podatkowych. Studium zostały poddane funkcje i zasady podatkowe jako podstawowe kryteria systemu podatkowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolland S.: Wstęp do nauki finansów. PWE, Warszawa 1986.
 2. Buchanan J.M.: Finanse publiczne w warunkach demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 3. Domaszewicz R.: Finanse w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1991.
 4. Famulska T.: Sprawiedliwość podatkowa. "Przegląd Podatkowy", 1996, nr 5.
 5. Fedorowicz Z: Podstawy teorii finansów. Poltex, Warszawa 1992.
 6. Fedorowicz Z.: Polityka fiskalna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 7. Głuchowski J.: Zarys finansów publicznych. Tonik, Toruń 1995.
 8. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 9. Harasimowicz J.: Finanse i prawo finansowe. PWE, Warszawa 1980.
 10. Hubner D.: Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1992.
 11. Komar A.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 12. Kosikowski C.: Podatki. Problem władzy publicznej i podatników. Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 13. Musgrave R.A. i P.B.: Public Finance in Theory and Practice. V Ed. McGraw-Hill, New York 1989.
 14. Osiatyński J.: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 15. Owsiak S.: Finanse publiczne, teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 16. Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Poltex, Warszawa 1996.
 17. Skarżyński R.: Polityka budżetowa w krajach kapitalistycznych. Instytut Finansów, Warszawa 1987.
 18. Szczęsny W.: Firma w otoczeniu fiskalnym. Difin, Warszawa 2001.
 19. Szczodrowski G.: Polski system podatkowy. PWN, Warszawa 2007.
 20. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Red. J. Ostaszewski. Difin, Warszawa 2004.
 21. Wernik A.: Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania. PWE, Warszawa 2007.
 22. Wersalski M.: Socjalistyczne instytucje finansowe. PWE, Warszawa 1973.
 23. Wojtowicz W.: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2005.
 24. Ziółkowska W.: Finanse publiczne, teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu