BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
An Analysis of the Dynamics of Higher Education's Influence on the Level of Wages
Badanie dynamiki wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (43), s. 60-73, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Równanie Mincera, Stopa zwrotu, Wykształcenie, Inwestycje, Edukacja
Mincer equation, Rate of return, People's education, Investment, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł koncentruje się na badaniu dynamiki wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń za pomocą modelu Mincera. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyznaczenie tendencji zmian w czasie tzw. pseudostopy zwrotu z inwestycji w edukację wyższą w Polsce i w Niemczech w ostatnim dziesięcioleciu (na podstawie danych pochodzących z polskiej Diagnozy Społecznej oraz niemieckiego badania panelowego SOEP). Ponadto uzyskane wyniki dostarczają wiedzy o dynamice wpływu różnorodnych czynników (takich jak: płeć, lokalizacja, rodzaj wykonywanej pracy) na wynagrodzenia. Rozwój i modernizacja edukacji na poziomie wyższym jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej od czasu podpisania Deklaracji Sorbońskiej w roku 1998. Znacząca część postulowanych reform wymaga wprowadzenia zmian w obszarze finansowania uczelni wyższych, a w szczególności odejścia od scentralizowanego finansowania zorientowanego na zasoby w kierunku zdecentralizowanego finansowania zorientowanego na wyniki. W tym kontekście kluczowym zagadnieniem staje się mierzenie efektywności i skuteczności szkolnictwa wyższego w różnych jego aspektach, w tym również w obszarze edukacji.(abstrakt oryginalny)

The paper focuses on an assessment of the changes over time in tertiary education's influence on the level of wages with the application of the Mincerian earnings function method. The conducted empirical research allowed for the identification of growth patterns in the so called pseudo rate of return to higher education in Poland and Germany in the last decade (using data from the Polish Social Diagnosis and German Socio-Economic Panel Study (SOEP)). In addition, an analysis of dynamics of influence of auxiliary factors on earnings (such as gender, geographical location, character of work etc.) is given. Since 1998, when the Sorbonne Declaration was signed, the development and modernization of higher education have been the priorities of the European Union policies. A significant part of the postulated reforms require changes in the area of funding of universities, in particular encouraging a shift from centralized input oriented funding mechanisms towards decentralized outcome oriented financing. In that context one of the key problems is the measurement of the efficiency and effectiveness of various aspects of higher universities activities, including the education area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Box G.E.P., Cox D.R., An analysis of transformations, "Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)" 1964, vol. 26, no. 2, pp. 211-252.
 2. Dziechciarz J., On rate of return measurement in education, "Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics" 2011, vol. 194, pp. 49-66.
 3. Dziechciarz-Duda M., Król A., Próba zastosowania modelu Mincera do oceny wpływu wyższego wykształcenia na poziom wymagrodzeń, "Prace Naukowe Unwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria" 2012, vol. 3(37), pp. 56-69.
 4. Dziechciarz-Duda M., Król A., On Nonmonetary benefits of tertiary education, "Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics" 2013, in press.
 5. Dziechciarz J., Król A., Targaszewska M., Various Approaches to Measuring Effectiveness of Tertiary Education, [in:] A. Geyer-Schulz, J. Pociecha (eds.), Proceedings of the Third Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and Its Applications, KIT Press 2014, Karlsruhe, Germany, in press.
 6. Heckman J.J., Lochner L., Todd P.E., Fifty Years of Mincer Earnings Regressions, NBER Working Papers (9732), National Bureau of Economic Research 2003.
 7. Jongbloed B., Funding Higher Education: a View across Europe, European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU), Brussels 2010.
 8. Mincer J., Investment in human capital and personal income distribution, "Journal of Political Economy" 1958, vol. 66, no. 4, pp. 281-302.
 9. Mincer J., Schooling, Experience and Earnings, Columbia University Press, New York 1974.
 10. Psacharopoulos G., Returns to Investment in Higher Education. A European Survey, Progress in Higher Education Reform Across Europe, Center for Higher Education Policy Studies, Enschede 2009.
 11. Rada Monitoringu Społecznego, Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych [2003, 2005, 2007, 2009, 2011], www.diagnoza.com, dostęp: 17.09.2012.
 12. Targaszewska M., Methods of measuring quality in higher education, "Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics" 2011, vol. 194, pp. 67-75.
 13. Targaszewska M., An attempt to identify the sources of variation in monthly net income among people with higher education, "Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics" 2013, in press.
 14. Wagner G.G., Frick J.R., Schupp J., The German Socio-Economic Panel Study (SOEP) - Scope, Evolution and Enhancements, "Schmollers Jahrbuch" 2007, vol. 127, no. 1, pp. 139-169.
 15. White H., A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity, "Econometrica" 1980, vol. 48, no. 4, pp. 817-838.
 16. Wissema J.G., Towards the Third Generation University. Managing the University in Transition, EE Publishintg, Cheltenham 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2014.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu