BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Assessment of Interpersonal Trust of Poles by Principal Components Analysis and Log-Linear Modeling
Ocena zaufania interpersonalnego Polaków za pomocą analizy głównych składowych oraz modelowania logliniowego
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (43), s. 74-86, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zaufanie, Ekonometria, Społeczeństwo
Trust, Econometrics, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaufanie interpersonalne w Polsce odznacza się bardzo niskim poziomem. Niniejsza praca ma na celu analizę tego zjawiska na podstawie danych Europejskiego Sondażu Społecznego. Za pomocą analizy głównych składowych zbadano stopień zaufania interpersonalnego w Polsce w porównaniu z innymi krajami. Powiązania trzech wymiarów zaufania, czyli ufności, uczciwości i pomocności, były analizowane za pomocą modeli log-liniowych i miary zgodności opinii właściwej dla zmiennych niemetrycznych. Syntetyczny miernik utworzony na podstawie pierwszej głównej składowej potwierdził stosunkowo słabe zaufanie społeczne Polaków. Wykryto umiarkowaną zgodność opinii na temat dwóch z trzech aspektów tego zjawiska, a w większości przypadków nie stwierdzono interakcji między wszystkimi trzema wymiarami zaufania interpersonalnego.(abstrakt oryginalny)

Interpersonal trust in Poland is found to be at a very low level. This paper aims at the analysis of this phenomenon on the basis of European Social Survey data. Principal components analysis was applied to examine the degree of interpersonal trust in Poland in relation to other countries. Associations of three dimensions of trust, i.e. trustfulness, fairness and helpfulness, were analyzed by log-linear modeling as well as an agreement measure relevant for categorical variables. A composite indicator based on the first principal component scores confirmed the relatively poor social trust of Poles. A moderate agreement on any two of the three facets of this phenomenon was uncovered and in most cases no interactions among all three aspects of interpersonal trust were detected.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartholomew D., Steele F., Galbraith J., Moustaki I., Analysis of Multivariate Social Science Data, CRC Press, A. Chapman & Hall Book, Boca Raton 2008.
 2. Czapiński J., Panek T. (eds.), Social diagnosis 2013. Objective and subjective quality of life in Poland. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, \"Contemporary Economics\" vol. 7, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 3. Du Toit S.H.C, Steyn A.G.W., Stumpf R.H., Graphical Exploratory Data Analysis, Springer-Verlag New York, Inc., New York 1986.
 4. Gabriel K.R., The biplot graphic display of matrices with application to principal component analysis, \"Biometrika\" 1971, vol. 58, no. 3, pp. 453-467.
 5. Gatnar E., Walesiak M. (eds.), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 6. Friendly M., Visualizing categorical data, SAS Institute, 2000.
 7. Jobson J.D., Applied multivariate data analysis (vol. 2), Springer, Heidelberg 1992.
 8. Kroonenberg P.M., Applied Multiway Data Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
 9. Morrone A., Tontoranelli N., Ranuzzi G., How Good is Trust?: Measuring Trust and its Role for the Progress of Societies, OECD Statistics Working Papers 2009/3, OECD Publishing, 2009.
 10. Simonoff J.S., Analyzing categorical data, Springer, New York 2003.
 11. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 12. Timm N.H., Applied Multivariate Analysis, Springer, New York 2002.
 13. Zak P.J., Knack S., Trust and growth, \"The Economic Journal\" 2001, vol. 111, Issue 470, pp. 295-321.
 14. Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2012.
 15. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF [retrieved 2014-01-14].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2014.1.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu