BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łagodzki Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Prezentacja rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie rolniczym według międzynarodowych standardów rachunkowości i ustawy o rachunkowości
Presentation of Cash Flow Statement in Agricultural Enterprise According to International Standards of Accountancy and Polish Accountancy Act
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 147-156, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Informacyjne aspekty rachunkowości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Rachunkowość rolna, Rachunek przepływów pieniężnych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o rachunkowości
Agricultural enterprises, Agricultural accountancy, Cash-flow statement, International Accounting Standards (IAS), Accounting Act
Uwagi
summ.
Abstrakt
Informacje na temat sporządzania i prezentacji rachunku przepływów pieniężnych w MSR nr 41 - Rolnictwo ograniczają się do przedstawionego w załączniku do tego MSR przykładu sprawozdania zestawionego metodą bezpośrednią. Metoda ta jest zalecana przez MSR nr 7 Rachunek przepływów pieniężnych jako preferowana postać rachunku przepływów pieniężnych. W związku z tym można przyjąć, że gospodarstwa rolnicze sporządzające rachunek przepływów pieniężnych podlegają regulacjom MSR nr 7 - Rachunek przepływów pieniężnych. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań w zakresie prezentacji rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie rolniczym według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości. (fragment tekstu)

Principles of composing of cash flow statement in agricultural enterprise included subject regulations IAS No 41, IAS 7 and polish accountancy act. This article take attempt of comparison of solution in this range. It is possible to ascertain in result of carried comparative analysis, that equal polish as well as international solutions are compact as they . result from records included in IAS No 7. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Jargiełło A., Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarstwie, www.ho.pl/article.php?id=1418.
  2. Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r., DzU 2002, nr 76, poz. 694, art. 64, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu