BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuryński Rajmund (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacja wielkoformatowych imprez sportowych przy uwzględnieniu orientacji ekologistycznej
Organization of Mega Sporting Events Including Ecologistical Orientation
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 111-125, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ekologia, Logistyka, Rozwój zrównoważony, Impreza sportowa
Ecology, Logistics, Sustainable development, Sport events
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano ekologistyczny aspekt organizacji masowych imprez sportowych. Celem niniejszej pracy jest identyfikacja, wyszczególnienie czynników o orientacji proekologicznej związanych z organizacją masowych imprez sportowych, mających pozytywny wpływ na proces organizacyjny oraz na środowisko naturalne. Pozwoli to ustalić, jakie czynności należy podjąć, aby organizowane wydarzenie masowe było zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Organizacja wielkich, czasem nawet strategicznych przedsięwzięć o charakterze sportowym wiąże się z licznymi inwestycjami, przede wszystkim w infrastrukturę, dlatego zdaniem autora ważne jest, aby określić kluczowe czynniki, które sprawiają, iż cały proces przygotowawczy, organizacyjny ma jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. O ile logistyka masowych imprez sportowych doczekała się kilku ważnych publikacji, o tyle jej ekologiczny aspekt - logistyka zwrotna, "zielona" logistyka, ekologistyka nie zostały jeszcze w literaturze opisane. Uzupełnienie tegoż stanu wiedzy jest głównym celem autora. Obiektem badań są wielkoformatowe imprezy sportowe o zasięgu globalnym, z wyszczególnieniem Igrzysk Olimpijskich w Londynie oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie. W opracowaniu wykorzystano krytykę źródeł, własne obserwacje oraz statystykę jako główne metody badawcze. Przedstawiono zagadnienia związane z gospodarką odpadami oraz niwelowaniem negatywnego wpływu wydarzeń sportowych na środowisko naturalne. Rosnąca świadomość ważności ochrony środowiska sprawiła, że zaczęto poszukiwać nowych metod, koncepcji pozwalających na zrównoważoną organizację imprez sportowych, takich jak logistyka zwrotna, ekologistyka czy "zielona" logistyka. Przykład Igrzysk Olimpijskich w Londynie pokazuje, że dzięki działaniom proekologicznym można osiągnąć wymierne rezultaty środowiskowe, społeczne, ekonomiczne.(abstrakt oryginalny)

The article presents an ecological aspect of organization of mass sporting events. The issues related to waste management and reducing a negative impact of sporting events on the environment are presented. Raising awareness of the importance of environmental protection shows that new methods and conceptions like reverse logistics, ecologistics and "green" logistics are searched for. The example of London Olympic Games and EURO 2012 shows that due to ecological actions we can achieve measurable benefits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arena U., Di Gregorio F., A waste management planning based on substance flow analysis, "Re-sources, Conservation and Recycling" 2014, no. 85.
 2. Brundtland G.H., Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
 3. Ciesielski M., Kongestia w systemach logistycznych, "Logistyka" 2006, nr 6.
 4. Goss B., Taking the ballgame out to the world: an analysis of the world baseball classic as a global branding promotional strategy for major league baseball, "Journal of Applied Sport Management" 2009, vol. 1, no. 1.
 5. Jawłowski A., Święty ład. Rytuał i mit mundialu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 6. Korzeń Z., Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 7. Roche M., Mega-Events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture, Routledge, London 2000.
 8. Rogers D.S., Tibben-Lembke R.S., Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council 1998, Reno, NV, USA.
 9. Szołtysek J., Logistyka zwrotna, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, s. 13.
 10. Sustainable events guide, Department for Environment, Food & Rural Affairs, London 2012.
 11. London 2012 Post Games Sustainability Report - A legacy of change, The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Ltd., London 2012.
 12. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU 2009, nr 62, poz. 504.
 13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, DzU 2013, poz. 21.
 14. Zarządzanie projektowe w projektach strategicznych dla Polski na przykładzie EURO 2012, Deloitte, Warszawa 2012.
 15. http://www.rail.dbschenker.co.uk/service/olympics.
 16. http://www.olympic.org/olympic-games.
 17. http://www.mos.gov.pl/artykul/7_14952.html.
 18. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3949955/odpady.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2014.1.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu