BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojanowska Agnieszka (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy
Impact of CRM on Marketing Activities of the Company
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 66-75, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Marketing, Marketing-mix, Public relations, Marketing przedsiębiorstwa, Relacje z klientami
Customer Relationship Management (CRM), Marketing, Marketing-mix, Public relations, Enterprise marketing, Relationships with customers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto dyskusję na temat możliwości wpływu koncepcji zarządzania relacjami z klientami (CRM) na działania marketingowe w firmie. Zaprezentowano marketingowe korzenie koncepcji CRM. Podjęto dyskusje na temat nadrzędności bądź też podrzędności jednej koncepcji wobec drugiej. Wskazano następnie na elementy marketingu mix (według Bordena), na które może w najbardziej widoczny sposób wpływać koncepcja CRM. Skupiono się na możliwościach wpływu uzyskiwanych poprzez nowoczesne narzędzia CRM takie jak wirtualny asystent oraz na odniesieniu koncepcji CRM do PR. (abstrakt oryginalny)

In this paper was shown a discussion about possibilities of CRM (customer relationship management) influence on marketing activities in business. Marketing roots of CRM were presented. An issue of superiority or inferiority between CRM and marketing was discussed. There were also pointed some elements of marketing mix (by Borden) where CRM can have the clearest influence. The author has focused on possibilities of impact obtaining by new CRM tools such as chabot. It was also shown how CRM can affect on PR activities in business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry L.L.: Relationship marketing [w:] Payne A., Peck H., Clark M., Christopher M., Relationship Marketing for Competitive Advantage: Winning and Keeping Customers. Butterworth - Heinemann, Oxford 1997.
 2. Blattberg R.C., Getz G., Thomas J. S.: Customer Equity: Building and Managing Relationships as Valued Assets. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2001.
 3. Bojanowska A.: Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012.
 4. Co banki robią na rzecz poprawy wizerunku?, Bank, nr 4/2009.
 5. Goławski J.: Nowy marketing: dialog między marką i odbiorcą, Marketing w Praktyce, artykuł z dnia 23.03.2010 r., http://www.egospodarka.pl/51024,Nowy-marketing-dialog-miedzy-marka-iodbiorca,1,20,2.html, pobrano 11.02.2013 r.
 6. Gregorczyk T.: Czy CRM to już nowa nauka?, MpK-T, nr 211, 3.04.2008, http://www.marketingnews.pl/theme.php?art=731, pobrano 14.06.2009 r.
 7. Gronroos Ch. : A Service Quality Model and Its Marketing Implications, European Journal of Marketing, 18/1984.
 8. Kotler Ph.: Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 9. Migut G.: Analiza danych i data mining w CRM, StatSoft Polska Sp. z o.o., http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/crm.pdf, pobrano 19.02.2013 r.
 10. Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 11. Szewczyk Ł.: W firmach kuleje komunikacja z klientem, Media2.pl, http://media2.pl/telekomunikacja/65111-W-firmach-kuleje-komunikacja-z-klientem.html, pobrano 12.02.2013 r.
 12. Webopedia, http://www.webopedia.com/TERM/C/chat_bot.html, pobrano 11.02.2013 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu