BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Agata (Uniwersytet Szczeciński), Wąsikowska Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w modelowaniu zrównoważonego rozwoju
Application of Rough Set Theory in Modelling of Sustainable Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6A tom 2, s. 272-284, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Teoria zbiorów przybliżonych, Technologia informacyjna, Technologia komunikowania, Rozwój zrównoważony, Konkurencyjność
Rough set theory, Information Technology (IT), Communication technology, Sustainable development, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem była identyfikacja czynników mających kluczowe znaczenie w procesie osiągania gotowości sieciowej (network readiness). Wykorzystano metodę zbiorów przybliżonych, należącą do obszaru sztucznej inteligencji. Otrzymane wyniki w postaci reguł decyzyjnych pokazały, iż metoda ta może być skutecznie stosowana w zarządzaniu w procesie podejmowania decyzji. Stanowi ciekawe podejście w zarządzaniu opartym o dane benchmarkingowe. (abstrakt oryginalny)

In the article, the results of research, which was aimed to identify the factors having the key importance in process of achieving the network readiness, were presented. The method of rough sets belonging to the field of artificial science was used. The obtained results in the form of decision-making rules showed that the method can be efficiently used in managing decision-making support process. This represents an interesting approach to data management based on benchmarking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dutta S., Mia I. (eds.) (2009), The Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum, INSEAD, Genewa.
 2. Dutta S. Mia I. (eds.) (2010), The Global Information Technology Report 2008-2010, World Economic Forum, INSEAD, Geneva.
 3. Hartman A., Sifonis J., Kador J. (1999), Met-Ready-Strategies for Success in the E-economy, McGraw-Hill Companies.
 4. Komorowski J., Pawlak Z., Polkowski L., Skowron A. (1999), Rough sets: A tutorial, (w:) Pal S.K. and Skowron A. (eds.), Rough fuzzy hybridization: A new trend in decision making, Springer-Verlag, Singapore.
 5. Mrózek A., Płonka L. (1999), Analiza danych metodą zbiorów przybliżonych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 6. Pawlak Z. (1982), Rough sets, "International Journal of Information and Computer Science", No. 341(11).
 7. Pawlak Z. (1990), Rough Sets. Theoretical Aspects of Reasoning about Data, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.
 8. Pawlak Z. (2004), Zbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych, (w:) "Miesięcznik Politechniki Warszawskiej" nr 5: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1949/zb_przyb.pdf.
 9. Pawlak Z., Słowiński K., Stefanowski J. (2002), Teoria zbiorów przybliżonych w analizie danych, (w:) Nałęcz M. (red.), Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 7: Systemy Komputerowe i Teleinformatyczne w Służbie Zdrowia, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
 10. Piegat A. (2005/2006), Zastosowania zbiorów przybliżonych w ekonomii, wykłady - rękopis powielony, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 11. Rutkowski L. (2005), Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. The Global Competitiveness Report 2010-2011 (2010), World Economic Forum 2010. Dostępny w Internecie: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
 13. The Global Information Technology Report 2009-2010. ICT for Sustainability (2010), World Economic Forum 2010, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2010.pdf.
 14. Wawrzyniak A. (2010), Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do identyfikacji reguł zachowań rynkowych na przykładzie urzędów gminnych województwa zachodniopomorskiego, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu