BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichy Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Źródła dochodów banku jako oferenta produktów strukturyzowanych
Sources of Bank's Income as a Provider of Structured Products
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 231-240, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Produkty strukturyzowane, Produkty bankowe, Instrumenty finansowe, Inwestycje finansowe, Atrakcyjność inwestycyjna, Ryzyko inwestycyjne
Structured products, Bank product, Financial instruments, Financial investment, Investing attractiveness, Investment risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od kilku lat praktycznie każdy bank komercyjny za swój cel strategiczny obiera możliwość zaoferowania klientom produktów strukturyzowanych opartych na wybranym instrumencie bazowym. Rosnąca aktywność banków w tym obszarze w coraz pełniejszy sposób zaspokaja potrzeby inwestycyjne potencjalnych klientów, którzy oczekują wyższej dochodowości, bez ponoszenia nadmiernego ryzyka. Jednak, o czym nie można zapominać, produkty strukturyzowane stanowią źródło dochodu dla banku, bez ponoszenia ryzyka kredytowego jak to ma miejsce w procesie transformacji środków z lokat bankowych w instrumenty kredytowe. Wszelkie polskie i zagraniczne publikacje, czy to książkowe czy artykułowe przede wszystkim omawiają produkty strukturyzowane z punktu widzenia potrzeb, ryzyka i korzyści jakie przynoszą inwestorom. Rzadko, a w polskiej literaturze finansowej praktycznie w ogóle, są one omawiane z punktu widzenia korzyści jakie niosą dla potencjalnego emitenta. Dlatego celem referatu jest ocena produktów strukturyzowanych jako potencjalnie dochodowych instrumentów finansowych, nie tylko dla inwestorów, ale także banków będących ich emitentami, oraz wskazanie źródeł generowania dochodu przez banki z przedmiotowej oferty. (fragment tekstu)

As a result of the recent global financial crisis, investors, particularly individuals, reported a greater interest in structured products. This was due to an increase in investment risk and low interest rates on traditional bank deposits, oscillating around the level of inflation. For several years, structured deposits market has been constantly evolved, and this development is noticeable in various studies and financial analyzes. However, studying their content gets the impression that for banks offering such products, the main objective is to satisfy the investment needs of the client, without regard to their own economic conditions of its offer. But this is not, because as financial institutions are focused on profit and also obtain from such instruments' offer considerable financial benefits, what finance studies rarely mention. In view of the above, the aim of the study is to discuss the structured products as potentially profitable financial instruments for banks as their issuers and indicate the sources of generated banks' profits from such offer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bluemke A.: How to Invest in Structured Products. A Guide to Investors and Advisors. John Wiley&Sons, Chichester 2009.
  2. Francis J.C., Toy W.: The Handbook of Equity Derivates. John Wiley&Sons, New York 2000.
  3. Laudańska-Trynka J.: Produkty strukturyzowane jako innowacyjne produkty depozytowe w bankowości detalicznej w Polsce. W: Innowacje finansowe. Red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski. Cedewu.pl, Warszawa 2008.
  4. Mokrogulski M., Sepielak P.: Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010. UKNF, 2010.
  5. Olszewski S.: Produkty strukturyzowane. W: Inwestycje finansowe. Red. K. Perez, U. Ziarko-Siwek. Cedewu, Warszawa 2008.
  6. Rocznik Giełdowy 2012. Dane statystyczne za rok 2011. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2012. www.gpw.pl
  7. www. analizy.pl (12.01.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu