BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golec Maria Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Barometry rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce
Mortgage Credit Barometers in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 242-253, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Kredyt mieszkaniowy, Rynek kredytów, Rynki finansowe, Badania koniunktury, Barometry koniunktury, Metody ekonometryczne, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Housing loan, Credit market, Financial markets, Business surveys, Business cycle indicators, Econometric methodology, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest porównanie różnych barometrów rynku kredytów mieszkaniowych, przeprowadzenie ich klasyfikacji, a także zbadanie związków między wartościami wybranych barometrów a ilościowymi wskaźnikami badanego segmentu rynku kredytowego w latach 2007-2013. Badania prowadzone są na podstawie studiów literatury przedmiotu, raportów instytucji polskiego rynku finansowego (takich jak: NBP, ZBP, GUS, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego), publikacji elektronicznych. W opracowaniu wykorzystano również metody ekonometryczne, badanie związków między wybranymi zmiennymi prowadzono z wykorzystaniem współczynnik korelacji liniowej Pearsona oraz współczynnik korelacji rang Spearmana. (fragment tekstu)

The paper carries out an overview and classification of various measures of the business situation of the mortgage market in Poland. On the basis of the values of selected indexes it was analyzed the correlation between economic situation barometers and the characteristics of the credit market growth. The surveys of the situation on the mortgage market have been conducting at different intervals, in different ways, taking into account the subjective assessment of banks staff, analysis the financial conditions offered credit products and their availability. In addition to the traditionally conducted by the National Bank of Poland business tendency survey of housing loans, the different institutions began to publish indexes characterizing the restrictiveness of banks in providing financing (credit availability indexes) in recent years. The study of the relationships between the economic barometers and growth sector of housing loans confirmed only the strong correlation with Pengab. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drozdowicz-Bieć M.: Cykle i wskaźniki koniunktury. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 2. Garczarczyk J. i inni: Historia badań koniunktury w Polsce - dyskusja z udziałem osób reprezentujących ośrodki badań koniunktury gospodarczej. W: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część II. Red. K. Walczyk. Prace i Materiały. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, nr 91.
 3. Krasoń M.: Hipoteki: stopy w dół, dostępność kredytów w górę. http://www.open.pl/ news/hipoteki_stopy_w_dol_dostepnosc_kredytow_w_gore.html
 4. Olszak M.: Przyczyny zjawiska pro cykliczności w działalności bankowej. Zarządzanie i finanse. "Journal of Management and Finance" 2013, Vol. 11, No. 2.
 5. Polityka pieniężna. Red. A. Sławiński. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 6. Portal Alebank. http://www.alebank.pl/
 7. Raport Amron Sarfin Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych oraz cenach transakcyjnych nieruchomości. Związek Banków Polskich (wydania z lat 2010-2013).
 8. Róg A., Strzała K.: Przydatność prognostyczna wskaźników testów koniunktury - przegląd metod ewaluacji. W: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej. Red. P. Miłobędzki, M. Szreder. Prace i Materiały. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2011, nr 1.
 9. Siemioczyk G., Hońdo T.: Kompendium kluczowych barometrów koniunktury. "Parkiet" 2011. http://www.parkiet.com/artykul/1046975.html
 10. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2013. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013.
 11. Śmiłowski E.: Kształtowanie się koniunktury bankowej w latach 1993-2009 ze szczególnym uwzględnieniem efektu października 2008 roku. W: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza. Red. J. Garczarczyk. CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 12. Wdowiński P.: Ekonometryczna analiza popytu na kredyt w polskiej gospodarce. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
 13. Wiatr M.S., Jagiełło R.: Ryzyko kredytowe. W: Współczesna bankowość. Tom I. Red. M. Zaleska. Difin, Warszawa 2007.
 14. Witryna internetowa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. http://www.ehipoteka.pl/
 15. Witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego. www.stat.gov.pl/
 16. Witryna internetowa Ipsos. http://www.ipsos.pl/
 17. Witryna internetowa Narodowego Banku Polskiego. www.nbp.pl/
 18. Witryna internetowa Stowarzyszenia Banków Hipotecznych (Mortgage Bankers Association). www.mortgagebankers.org
 19. Witryna internetowa Związku Banków Polskich. http://zbp.pl/
 20. Włodarczyk B.: Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego. CeDeWu, Warszawa 2012.
 21. Zygierewicz M., Tylińska J., Pawlik K.: Banki 2012 Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu