BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie wybranych uregulowań i standardów dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na przykładzie Francji - wnioski dla Polski
Importance of Certain Regulations and Standards for Development of Corporate Social Responsibility on the Example of France - Conclusions for Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6A tom 2, s. 285-295, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Regulacje prawne
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
W warunkach gospodarki globalnej coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność podejmowania ekologicznych i społecznych wyzwań na poziomie przedsiębiorstw, czego wyrazem jest rozwój społecznej odpowiedzialności jako elementu idei zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw. Celem opracowania jest próba oceny wybranych uregulowań i standardów wpływających na zaangażowanie przedsiębiorstw dla społecznej odpowiedzialności na przykładzie Francji. Na podstawie przeprowadzonej analizy wydaje się, że działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przez Francję, stanowią cenne doświadczenia dla takich krajów, jak Polska, w której praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności znane są od niedawna. Ze względu na nowatorskie podejście i znaczenie uregulowań ustawowych doświadczenia francuskie wydają się interesującymi i co istotne sprawdzonymi wzorcami dla przyspieszenia i zaktywizowania procesu społecznej odpowiedzialności w praktyce działania polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In the conditions of global economy, more and more frequently there is paid attention to the necessity to face the ecological and social challenges at the level of enterprises, an expression of which is development of social responsibility as an element of the idea of sustainable development in enterprises' activities. An aim of the study is an attempt to assess certain regulations and standards affecting enterprises' commitment for social responsibility on the example of France. Having in mind the carried out analysis, it seems that the actions being undertaken in the area of corporate social responsibility by France are a valuable experience for such countries as Poland where practices in the area of social responsibility have been known since recently. For its innovative approach and importance of legal regulations, the French experience seems interesting and, what's important, proven patterns for acceleration and activation of the process of social responsibility in the practical activities carried out by Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to CSR in Europe Country Insights by CSR Europe's National Partner Organisations, CSR Europe, http://www.csreurope.org [dostęp: 15.04.2013].
 2. Borys T. (red.) (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 3. Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, Note problèmatique 25.07.2008, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/fr/ [dostęp: 19.04.2013].
 4. JORF n°113 du 16 mai 2001, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114&dateTexte=&categorieLien=id [dostęp: 14.04.2013].
 5. La France et le developpement durable, "La Documentation Française " - Regards sur l'actualité n. 304, juin-juillet 2004.
 6. La première loi du Grenelle, Les 13 domaines d'action, Ministère de l'Ecologie, de l'Energie du Developpement Durable et de la Mer, septembre 2009, http://www.legrenelle-environnement.fr [dostęp:12.04.2013].
 7. La RSE en France : une approche pragmatique, concertée et diverse, http://www.ambafrance-cn.org/La-RSE-en-France-une-approche-pragmatique-concertee-etdiverse.html [dostęp: 24.04.2013].
 8. Lignes directrices pour le reporting développement durable, http://www.globalreporting.org [dostęp: 21.04.2013].
 9. Loi Grenelle 2, Ministère de l'Ecologie, du Developpement Durable, des Transports et du Logement, novembre 2010, http://www.legrenelle-environnement.fr [dostęp: 12.04.2013].
 10. Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 11. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (2007), Warszawa.
 12. What is business for? The Millennial Survey 2011 (2012), Deloitte Global Services Limited 2012.
 13. http://www.afnor.org [dostęp:25.04.2013].
 14. http://www.conference-rio2012.gouv.fr [dostęp: 20.04.2013].
 15. http://www.conseil-general.com/ministeres/ministeres.htm [dostęp: 20.04.2013].
 16. http://www.csreurope.org [dostęp: 15.04.2013].
 17. http://www.csrinfo.org/pl [dostęp: 25.04.2013].
 18. http://www.labellucie.com [dostęp: 20.04.2013].
 19. http://www.odpowiedzialnafirma.pl [25.04.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu