BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Marka a wartość dla akcjonariuszy w okresie kryzysu finansowego 2008-2009
Brand and Shareholder Value During Financial Crises 2008-2009
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 1 (31), s. 155-169, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w kryzysie
Słowa kluczowe
Marka, Wartość dla akcjonariuszy, Kryzys gospodarczy, Wartość przedsiębiorstwa, Przegląd literatury, Badanie przedsiębiorstw, Spółki giełdowe, Wyniki badań
Brand, Shareholder Value (SHV), Economic crisis, Enterprise value, Literature review, Enterprises study, Stock market companies, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W literaturze przedmiotu silna marka jest traktowana jako czynnik mający istotny wpływ na wartość dla akcjonariuszy. Wiele badań przeprowadzonych dla okresów względnie stabilnej sytuacji na rynku, a dotyczących najsilniejszych marek globalnych, potwierdza istnienie pozytywnego związku pomiędzy siłą marki a różnie zdefiniowaną wartością dla akcjonariuszy. Wyniki badań przedstawione w niniejszym opracowaniu potwierdzają istnienie pozytywnego związku pomiędzy siłą marki a wartością dla akcjonariuszy w okresie głębokiego kryzysu gospodarczego na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)

In the literature a strong brand is considered as a factor having a significant impact on shareholder value. A number of studies carried out for the strongest global brands and for periods of relatively stable situation in the market, confirm the positive relationship between brand strength and variously defined shareholder value. The results presented in this paper confirm the positive relationship between brand strength and value for shareholders during the deep economic crisis on the Polish market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker, D. 1991. Managing Brand Equity, New York: The Free Press.
 2. Aaker, D. i R. Jacobson 1994. The Financial Information Content of Perceived Quality. Journal of Marketing Research, nr 31, s. 191-201.
 3. Barth, M., Clement, M., Foster, G. i R. Kasznik 1998. Brand Values and Capital Market Valuation. Review of Accounting Studies, nr 3, s. 41-68.
 4. Calkins, T. 2005. The Challange of Branding, w: Tybout, A. i T. Calkins (red.) Kellogg on Branding, s. 1-8. Hoboken: Wiley .
 5. Conchar, M., Crask, M. i G. Zinkhan 2005. Market Valuation Models of the Effect of Advertising and Promotional Spending: A Review and Meta-Analysis. Journal of the Academy of Marketing Science, nr 4 (33), s. 445-460.
 6. Damodaran, A. 2006. Applied Corporate Finance, Hoboken: Wiley.
 7. Fernandez, P. 2002. Valuation Methods and Shareholder Value Creation, Amsterdam: Academic Press Elsevier Science.
 8. Keef, S. i M. Roush 2002. The Measurement of Shareholder Wealth Creation: A Transatlantic Comparison. Management Accounting Quarterly, Winter, s. 1-5.
 9. Kerin, R. i R. Sethuraman 1998. Exploring the Brand Value - Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies. Journal of the Academy of Marketing Science, nr 4 (26), s. 260-273.
 10. Koller, T., Goddard, M. i D. Wessels 2005. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Hoboken: Wiley.
 11. Kotler P. i G. Armstrong 1994. Principles of Marketing, Englewood Hall: Prentice Hall.
 12. Madden, T., Fehle, F. i S. Fournier 2006. Brands Matter: An Emperical Demontration of the Creation of Shareholder Value Through Branding. Journal of the Academy of Marketing Science, nr 2 (34), s. 224-235.
 13. McAlister, L., Srinivasan, R. i M. Kim 2007. Advertising, Research and Development, and Systematic Risk of the Firm. Journal of Marketing, nr 71, s. 35-48.
 14. Mizik, N. i R. Jacobsen 2005. Talk About Brand Strategy. Harvard Business Review, September, s. 24-25.
 15. Murphy, J. 1990. Brand Strategy, New York: Prentice Hall.
 16. Rust, R, Ambler, T., Carpenter, G., Kumar, V. i R. Srivastava 2004. Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Marketing, October, s. 76-89.
 17. Shultz, D. i H. Schultz 2003. IMC The Next Generation - Five Steps for Delivering Value and Measuring Returns Using Marketing Communication, Boston: McGraw Hill.
 18. Simon, C. i M. Sullivan 1993. The Measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach. Marketing Science, nr 12, s. 28-52.
 19. Smith, G. i R. Parr 2000. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, New York: Wiley.
 20. Srivastava, R., Shervani, T. i L. Fahey 1998. Market-Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis. Journal of Marketing, nr 62, s. 2-18.
 21. Urbanek, G. 2008. Wycena aktywów niematerialnych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu