BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Bożena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Mierniki monitorowania innowacyjności w skali makro w krajach Unii Europejskiej
Innovation at the Macro Level in the EU Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 282-292, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność produktu, Sektor publiczny, Sektor prywatny, Pomiary
Innovations, Enterprise innovation, Product innovation, Public sector, Private sector, Measurement
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja najnowszych miar innowacyjności, które służą do monitorowania postępów w zakresie innowacji w krajach UE. Od ustalenia prawidłowego pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa zależeć mogą przyszłe zmiany w ustawodawstwie, np. w zamówieniach publicznych w drodze przetargu obok ceny powinien pojawić się miernik oceniający innowacyjność produktu czy usługi, a w ocenie wniosku kredytowego dodatkowy element świadczący o innowacyjnym przedsięwzięciu - do oceny wniosku kredytowego. (fragment tekstu)

The changes in the approach to innovation as one of the drivers of economic growth and enhancement of competition require tracking of innovation policy measures. This paper presents the trends in innovation policy and innovation measurement methods for individual economies of the EU as well as the results of public sector innovation measurement evaluated by the private sector. Presentation of the latest innovation measures should be used in order to monitor progress in various areas of innovation in the EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europa 2020. Flagship Initiative, Innovation Union (2010). European Commission.
 2. European Public Sector Innovation Scoreboard (EPSIS). Methodology Report. PRO INNO EUROPE INNO METRICS, (2012).
 3. Flash Eurobarometer 343. Innovation in the Public Sector: Its Perception in and Impact on Business (2012). European Commission.
 4. Global Innovation Indeks, The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth (2013). Insead.
 5. Innovation Policy Trends in the EU and Beyond (2011).
 6. Innovation Union Scoreboard 2010, The Innovation Unions Performance Scoreboard for Research and Innovation (2011). Pro Inno Europe.
 7. Krawczyk M.: Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 8. Knott A.M.: Czy twoja firma wydaje tyle na badania i rozwój tyle, ile powinna? "HBR" 2012.
 9. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów. Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji. Komisja Europejska, 2010.
 10. Mikołajczyk B.: Infrastruktura finansowa MŚP w krajach Unii Europejskiej. Difin, Warszawa 2007.
 11. Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. Third Edition. OECD/Eurostat, Paris 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu