BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubszczyk Mirosław Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Nowe tendencje w podziale dochodów we współczesnej gospodarce rynkowej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 233-243, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Gospodarka narodowa, System płac, Podział dochodów, Zróżnicowanie płac, Poziom życia, Analiza jakościowa, Metody ilościowe
Market economy, National economy, Wage system, Income division, Wage differential, Living standard, Qualitative analysis, Quantitative methods
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktualnych tendencji w podziale dochodów ludności oraz przedstawienie kierunków modernizacji systemów wynagrodzeń we współczesnej gospodarce tynkowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki Polski. Zakres niniejszego opracowania obejmuje zagadnienia podziału dochodów we współczesnej gospodarce rynkowej w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Omawia się też w nim niektóre najnowsze rozwiązania problematyki motywacji do pracy w zmieniających się warunkach otoczenia, jakie na poszczególne gospodarki narodowe wywiera globalizacja. Analiza zagadnienia podziału dochodów została dokonana metodą jakościową i ilościową. Analiza jakościowa dotyczyła przyczyn i czynników powodujących zróżnicowanie dochodowe. Analiza ilościowa dotyczyła relacji pomiędzy płacami i zyskami wynikających z podziału dochodów wytworzonych w procesach wytwórczych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. : Przyszłość wynagrodzeń. W: III Krakowskie Forum Wynagrodzeń. Kraków 15-16 maja 2008 r. Materiały Konferencyjne Sedlak & Sedlak. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 15-16 maja 2008 r.
 2. Ferreira F.G.H., Ravallion M.: Global Poverty and Inequality: A Review of the Evidence. The World Bank, Development Research Group, Poverty Team, May 2008, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/ 2008/05/19/000158349_20080519142850/Rendered/PDF/wps4623.pdf [22 maj 2008].
 3. Kalecki M.: Walka klas a podział dochodu narodowego (1971). W: Idem: Dzieła. Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. T. 2. Oprac. J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1980.
 4. Kołodko G.W.: Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Użyteczności "DOM ORGANIZATORA", Toruń 2001.
 5. Kołodko G.W.: Przeciętne wskaźniki Giniego dla poszczególnych grup krajów (średnia arytmetyczna a średnia ważona), http://www.wedrujacyswiat.p1/Wykresy.php#3.38 [25 maj 2008].
 6. Kołodko G.W.: Wędrujący świat. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 7. Lubszczyk M.: Dyskryminacja społeczno-ekonomiczna kobiet w Polsce od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W: Zróżnicowanie społeczne w teorii i empirii. Red. R. Suchocka. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2008.
 8. Melich A.: Problemy podziału dochodów na przykładzie RFN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978.
 9. Melich A.: System płac w kapitalizmie. Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
 10. Musiał G.: Zróżnicowanie ekonomiczne w gospodarce rynkowej: objawy i przyczyny. W: Zróżnicowanie społeczne w teorii i empirii. Red. R. Suchocka. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2008.
 11. Tittenbrun J.: Teoria zróżnicowania społecznego a podział dochodów. W: Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii. Red. G. Musiał. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 12. Urbański J.: Przed nami kolejne protesty pracownicze. Konflikty płacowe w Polsce. "Le Mondé Diplomatique" 2008, nr 28.
 13. Waszczyński J.: Michała Kaleckiego teoria podziału i plac. W: Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii. Red. G. Musiał. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu